Termin

IRA RATEJ, ANA DUŠA, IZA STREHAR, LUKA JAMNIK: BOLJŠI SVET

Mjuzikel Boljši svet, ki se dogaja v prihodnosti, nas sooči z enim možnih scenarijev uničenja našega okolja in zaostrenih bivanjskih razmer. Najbolj pretresljivi songi so posvečeni našemu ogroženemu planetu. Želimo si, da bi gledalci spoznali, kaj nas čaka, če ne bomo spremenili svojega odnosa do okolja in sprevideli, da ima vsak izmed nas moč spreminjanja sveta na boljše. Mogoče bodo po ogledu Boljšega sveta spremenili kakšno izmed svojih navad, začeli razmišljati bolj trajnostno in s svojim zgledom vplivali tudi na druge.

Zagotovo bomo pri spreminjanju sveta skupaj močnejši.

Več o mjuziklu

Foto: Peter Giordan