Profile picture for user ninavodeb Uredništvo Ljubljanainfo [email protected]
Ustvarjeno dne
Ned, 29.11.2020 18:20
V javnosti se pojavljajo različne informacije in diskreditacije policistov zaradi dela na petkovem protestu v Ljubljani. Policisti ob tem pojasnjujejo, da je imel dogodek vse elemente neorganiziranega in zaradi veljavnih ukrepov tudi nedovovljenega shoda.

Podrobnosti petkovega protesta

V takih primerih, ko varnosti in reda ne zagotavlja organizator, je v skladu s predpisi o javnih zbiranjih za varnost v celoti odgovorna policija, ki je nalogo tudi strokovno izvedla. Policija je v tovrstnih primerih vsakič zasledovala cilj varovanja zdravja, ljudi, premoženja in prometa, in tako bo tudi v prihodnje, pojasnjujejo na PU Ljubljana.

"Nadalje razlagamo, da so nekateri udeleženci shoda med protestom sistematično kršili prometna pravila z neupravičenim hupanjem, ustavljanjem, naglim zaviranjem in speljevanjem ter oviranjem drugih udeležencev, ravno tako pa še s telefoniranjem med vožnjo, neuporabo varnostnega pasu in z neupoštevanjem prometne signalizacije."

Med nedovoljenim shodom so policisti ugotovili tudi kršitve, povezane z neupravičenim prehajanjem mej občin, neuporabo mask in nedovoljenim zbiranjem.

Gre za prekrške, ki nedvomno vplivajo na varnost, zdravje, red in mir, in jih mora policija preprečevati v teh in tudi v običajnih razmerah, torej tudi pri povsem rednih kontrolah. Kadar pa je množica kršitev skoncentrirana na majhno območje, se vedno uporabi poostren pristop, ker je verjetnost nastanka hujših posledic – običajno pri tistih, ki se po naključju znajdejo tam – vedno velika.Tega policisti, kot pravijo, ne smejo dopustiti.

"Skupno je tako šlo v petkovem protestu za okoli 40 ukrepov, ki so bili izvedeni proti kršiteljem. Ravno tako so policisti med opravljanjem nalog varovanja na protestu pridobili informacijo o domnevnem organizatorju shoda, ki je kršil tako prometna pravila, kot tudi predpise o javnih zbiranjih," dodajajo policisti.

Moškega so po izmenjavi informacij ustavili in tudi proti njemu vodijo prekrškovni postopek.

Lažne informacije na družbenih omrežjih

Prav tako je že kar »običaj«, da se predvsem na družbenih omrežjih pojavljajo posamezne lažne in zavajajoče informacije o določenih postopkih ljubljanskih policistov.

Zadnja med njimi je bila, da so policisti z globo neupravičeno kaznovali gospo, ki je bila v drugi občini zaradi domnevnega razgovora za delo. Policisti so ugotovili, da si je razlog izmislila, tokrat že drugič. Še vedno pa velja trinajst izjem, ko je možno prehajanje med občinami.

Kljub temu, da so policisti pri vsakem postopku strpni, vljudni in korektni, so vseeno (pre)večkrat in vedno bolj pogosto tarča različnih oblik napadov, verbalnih groženj, žaljivk in obtoževanj.

"Policisti si želimo, da bi tudi posamezniki, ki so izrazito proti veljavnim ukrepom, ravnali odgovorno in da bi svojo svobodo izražanja uveljavljali na način, ki ne ogroža zdravja, varnosti, reda in miru, in ne presega dostojne komunikacije," dodaja Aleksandra Golec iz PU Ljubljana.

Starejše novice