Foto: Drobotdean, vir: Freepik
Ustvarjeno dne
Tor, 17.11.2020 13:04
18. november obeležujemo kot Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. Pobudo je pred 6 leti razglasil Svet Evrope, z namenom ozaveščanja o nujnosti preprečevanja in razkrivanja zlorabe otrok ter ustrezni podpori žrtvam.

Spolne zlorabe otrok namreč predstavljajo hudo kršitev otrokovih pravic in lahko povzročijo dolgotrajne negativne posledice na njihovo celotno življenje.

Letošnja tema je »Preprečevanje tveganega vedenja otrok: spolne slike in/ali videoposnetki, ki jih ustvarjajo otroci sami«. Vse večja uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij namreč na eni strani prinaša priložnosti glede izobraževanja, preživljanja prostega časa in razvoja medosebnih veščin, po drugi strani pa povečujejo tveganje spletnega spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok (še posebej v primerih, ko otroci slike ali videe sebe delijo naprej).

Zaradi ukrepov v zvezi z epidemijo so otroci še bolj ranljivi – prisiljeni so, da svoja čustva (tudi v spolnem kontekstu) izrazijo skozi spletne medije. To pa lahko pripelje tudi do tega, da postanejo žrtve spletnega ustrahovanja, spolnega izsiljevanja ali drugih oblik spolnega izkoriščanja.

Policisti sporočajo: Vsi občutimo posledice karantene, vendar nihče bolj kot otroci, ki so doma žrtve spolnih zlorab

Na današnji dan so o nasilju in spolnih zlorabah spregovorili tudi policisti, ki opozarjajo, da je obdobje karantene najtežje ravno za otroke, ki so doma žrtve spolnih zlorab in drugih oblik nasilja.

"Otroci za svoj čustveni, socialni, psihološki in fizični razvoj potrebujejo odrasle, zato so od njih stanovanjsko, fizično, čustveno in ekonomsko odvisni. Nekateri odrasli pa svojo moč in avtoriteto nad otroki izkoriščajo. Ena najhujših travm, ki se v življenju otroka lahko zgodi, je prav spolna zloraba. Obdobje karantene otrokom, ki so doma žrtve tovrstnega ali drugih oblik nasilja, zmanjšuje možnosti odmika iz takšnega okolja," sporočajo policisti.

Nekateri otroci doma ne najdejo varnega zavetja

Po podatkih številnih raziskav se največ spolnih zlorab otrok zgodi prav doma, med štirimi stenami, kjer naj bi se otroci počutili najbolj varne. Spolna zloraba nedvomno pomeni zlom zaupanja, ki ga otrok goji do odraslega, ter izrabo otrokove podrejenosti.

Čas karantene za otroke, ki so v domačem okolju žrtve spolnih zlorab, pomeni še večjo možnost za nadaljnje zlorabe in izpostavljenost povzročiteljem, saj ti želijo žrtve vedno izolirati in osamiti in na tak način preprečijo, da bi otrok o zlorabi komu povedal.

POLICIJA: Otroci o zlorabah težko spregovorijo, zato bodimo njihov glas

Otroci o zlorabi težko spregovorijo, saj se bojijo, da jim nihče ne bo verjel, ali da jim bodo očitali, da so za zlorabo krivi sami. Strah jih je groženj povzročitelja, hkrati pa imajo v karanteni tudi manj možnosti, da bi poiskali pomoč, saj je povzročitelj nenehno v njihovi bližini.

"V policiji se zavedamo problema spolnih zlorab, ki se lahko dogajajo v prostorih, ki so javnosti in sosedom v teh dneh zaprti. Zato pozivamo vse sorodnike, sosede in učitelje, ki so v stiku z otroki preko različnih komunikacijskih sredstev, spletnih učilnic in drugih platform, naj bodo pozorni, če pri otrokovem vedenju zaznajo znake stiskeČe se jim otrok celo zaupa o zlorabah, ki se mu dogajajo doma, pa naj to prijavijo policiji na številko 113. Pomoč lahko poiščete tudi na najbližji policijski postaji."

Starejše novice