Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Tor, 20.9.2022 13:59
V ljubljanski regiji so za zlati svinčnik nominirani trije projekti.

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije letos poskusno uvaja regijski predizbor nominacij za nagrado zlati svinčnik

Strokovna komisija je izmed vseh prispelih del iz vsake regije nominirala največ tri realizacije (glede na velikost regije in kvaliteto produkcije), ki so se kot predstavniki svojih regij potegovale za nagrado zlati svinčnik.

Regijske nominacije objavljajo dva meseca pred zaključno prireditvijo, dobitniki zlatih svinčnikov pa bodo znani šele tik pred zaključnim dogodkom.

V regiji Ljubljana nominirani trije projekti

V ljubljanski regiji je za nagrado nominirana Hiša MM, avtorji projekta pa so: Žiga Ravnikar, Eva Senekovič, Klara Bohinc in Andraž Keršič

Gre za hišo v središču Domžal, ki je ena od redkih še ohranjenih tipičnih hiš v naselju. Kljub številnim novogradnjam v okolici smo se odločili, da hišo obnovimo in jo prilagoditi za potrebe sodobnega uporabnika, izpostavljajo na spletni strani a2o2 arhitektov. 

Zapisali so še, da je ohranjanje kvalitetne stavbne dediščine je za prostor pomembno, saj ohranja njegov prostor - čas, večplastnost grajenega tkiva in njegovo identiteto.

Pri prenovi so v čim večji meri želeli ohraniti zunanji ovoj hiše in jasno pokazati nove posege, ki so bili potrebni za spremembo v sodobno domovanje. Notranjost hiše so izčistili in obdržali bistvene elemente, ki ohranjajo ambient stare zgradbe. Novi posegi so odmaknjeni od starih zidov in se od njih ločijo tudi po materialnosti, so poudarili.

Nominirana tudi Cukrarna, največji razstavni prostor v Ljubljani

Nominirana je tudi Galerija Cukrarna, pod katero so se podpisali Marko Studen, Boris Matić in Jernej Šipoš

Projekt je bil izvedlen v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so namenjene odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.

Poslopje Cukrarne, nekdanje tovarne sladkorja so prenovili in v objektu uredili nov prostor za produkcijo in prezentacijo sodobne umetnosti.

Z ureditvijo je mesto pridobilo največji razstavni prostor, primeren tudi za velike in zahtevne razstave ter prostor za dogodke s področja kulture, umetnosti in izobraževanja, so ob prenovi izpostavili na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Za zmago se poteguje tudi ta ljubljanski vrtec

Za zlati svinčnik je nominiran tudi projekt Vrtec Pedenjped, enota Učenjak, katerega avtorji so: Denis Rovan, Aleš Žmavc, Matic Škarabot, Lev Rahovsky Šuligoj, Vesna Draksler, Nina Vidić Ivančič in Lara Gligič.

Izvedena je bila celovita prenova objekta z dozidavo treh oddelkov ter prenova kuhinje. 

Prenova Sodnega stolpa z dvema prizoriščema vredna 936.000 evrov

Za nagrado je nominirana tudi ureditev Sodnega stolpa v Mariboru, konkurira pa mu ureditev Slovenske ulice in Trga zmage v Murski Soboti, ki prav tako spada pod Mariborsko regijo.

Sodni stolp je srednjeveški obrambni stolp, ki stoji na obrežju Drave pri osrednji tržnici v Mariboru. Objekt je nekoč utrjeval jugozahodni vogal mestnega obzidja in v osnovi izvira iz začetka 14. stoletja.

V sodobnem času služi kot prizorišče za kulturne dogodke, a je bil zaradi dotrajanosti in slabe opremljenosti v uporabi le občasno, večinoma v času Festivala Lent ali festivala dokumentarnega filma Dokudoc.

Sodni stolp so pričeli obnavljati leta 2020, po načrtih projektanta Jurija Kobeta, a hkrati pod skrbnim nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je predpisal kulturno varstvene pogoje obnove.

Vrednost prenove je bila ocenjena na 936.000 evrov, v sklopu prenove pa sta uredili dve prizorišči, spodnje in zgornje prizorišče. 

Spodnje prizorišče je namenjeno manjšim prireditvam, kot so glasbene in kulturne predstave, ki obsega sto sedišč, zgornje prizorišče pa je namenjeno izobraževalni in galerijski dejavnosti.

Notranjost sodnega stolpa v Mariboru.

S projektom v Murski Soboti želeli oživeti mestno središče

Gradbeno podjetje Pomgrad je konec septembra 2019 pričelo z deli na Slovenski ulici v Murski Soboti, ki so potekala po fazah in so se zaključila v letu in pol.

Šlo je za gradbena dela na delu Slovenske ulice od Hotela Diane do odcepa za Ulico arhitekta Novaka proti Policiji. 

Neurejene zunanje javne površine, brez primernih vsebin niso privabljale obiskovalcev in kupcev. S projektom so v Murski Soboti želeli oživeti mestno središče in na ta način odpraviti posledice degradiranega območja.

Mestna občina Murska Sobota je leta 2016 v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala javni natečaj za prenovo mestnega središča. 

Na podlagi natečajne rešitve je bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija. Mestna občina Murska Sobota je s projektom »Prenova mestnega središča – 1. faza« junija 2017 kandidirala na javni poziv Združenja mestnih občin Slovenije za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb.

Septembra 2018 je ministrstvo za okolje in prostor potrdil projekt, oktobra 2018 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o podpori.

Januarja 2019 pa je ministrstvo za okolje in prostor izdalo sklep o sofinanciranju operacije. Junija je bila podpisana sofinancerska pogodba z ministrstvom za okolje in prostor, na podlagi katere je bilo možno črpanje nepovratnih finančnih sredstev. Prvo izplačilo nepovratnih finančnih sredstev je bilo v začetku avgusta 2019.

V sklopu projekta »Sobota, kot si jo želimo« in v fazi priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota je bilo zbranih veliko želja ter predlogov občank in občanov, ki so bile upoštevane pri izdelavi projektne dokumentacije.

Idejna zasnova prenove je bila izbrana na javnem natečaju, ki ga je Mestna občina Murska Sobota razpisala skupaj z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.

Ocenjevalna komisija je izmed pet prijavljenih projektov izbrala zmagovalno natečajno rešitev, katere avtorji so Matej Blenkuš, Darja Matjašec, Nejc Florjanc, Primož Žitnik, Dominik Košak, Pia Kante, Katja Mali, Zala Babič, Urška Cvikl in Rok Sraka.

Prenovljena Slovenska ulica v Murski Soboti.
Trg zmage v Murski Soboti.

Starejše novice