Foto: InfoPot
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Pet, 12.11.2021 14:18
Pogodba za gradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana je podpisana.

Občine na območju regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana so v četrtek, 11. novembra, v samostanu Mekinje podpisale pogodbo z izbranim izvajalcem za gradnjo kolesarske povezave.

Podpisa pogodbe so se udeležili župan Občine Kamnik Matej Slapar, podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin, župan Občine Mengeš Franc Jerič, župan Občine Trzin Peter Ložar in direktor družbe KPL Radenko Ćubić.

Foto: Občina Kamnik

Župan želi zagotoviti trajnostno mobilnost v občini

Matej Slapar, župan občine, ki vodi investicijo, je ob tem povedal: »Z regionalno kolesarsko povezavo od Kamnika do Ljubljane nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v občini Kamnik. 

Med pomembnejšimi projekti, ki so bili v zadnjih letih izvedeni na področju trajnostne mobilnosti v občini, so projekt KAMKOLO, sistem P + R na železniški postaji Kamnik – Graben, nov vlak, ki vozi tudi ob sobotah, prenova železniških postaj ter urejanje drugih kolesarskih in pešpoti na območju občine. 

Seveda pa je pred nami še precej izzivov. V naslednjem letu načrtujemo izgradnjo kolesarske povezave Kamnik – Godič, pripravljamo pa tudi dokumentacijo za kolesarsko povezavo od Kamnika do Vranskega.

S podpisom pogodbe bo izvajalec pristopil k izgradnji več kot 13 kilometrov dolge regionalne kolesarske povezave, od tega pa bo 6,5 kilometrov novozgrajene oziroma rekonstruirane.«

Pomoč iz Evropske unije in državnega proračuna 

Na spletni strani Občine Kamnik so zapisali, da projekt regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana vodi Evropska projektna pisarna Občine Kamnik, ki je v letu 2021 skupaj z Ljubljanskim urbanističnim zavodom in SL Consult ter ob podpori vključenih občin oddala predlog projekta, za katerega je uspela pridobiti podporo za črpanje nepovratnih sredstev iz Evropske Unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj – in državnega proračuna. 

V mesecu avgustu je občina Kamnik objavila javno naročilo in konec oktobra zaključila postopek izbire najugodnejšega izvajalca za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana. 

Vrednost projekta, po izvedbi javnega naročila za izgradnjo, je 2.459.182 evrov, od tega je v Evropskem skladu za regionalni razvoj in državnem proračunu rezerviranih približno 2 milijona evrov, preostanek pa bodo zagotovile vključene občine. 

Foto: Občina Kamnik

Pomen regionalne kolesarske povezave

Ob podpisu pogodbe so izjave o pomenu regionalne kolesarske povezave podali tudi podpisniki pogodbe.

Župan Matej Slapar je spodbudil, naj bo regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana morda priložnost za spremembo vsakodnevnih potovalnih navad, tako za dnevne migracije kot tudi za varno rekreacijo. 

Podžupan Mestne občine Ljubljana Aleš Čerin je ob podpisu pogodbe dodal: 

»Mestna občina Ljubljana je kolesarska občina, ki veliko sredstev vlaga v izgradnjo kolesarskih poti. Čeprav je del regionalne kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana od Črnuč do centra Ljubljane že zgrajen, pa bo nova regionalna kolesarska povezava pomembna pridobitev tudi za naše meščanke in meščane. Za vse nas kolesarje nova povezava predstavlja priložnost za varno rekreacijo, na primer varno kolesarjenje do izvira Kamniške Bistrice.«

O poteku gradnje

Regionalna kolesarska povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana bo dolga 13,74 kilometra in bo sestavljena iz petih tipov kolesarskih površin, kolesarske poti v dolžini 4,87 kilometra, kolesarske steze v dolžini 2,15 kilometra, kolesarskega pasu na vozišču v dolžini 3,36 kilometra, kolesarske površine na pločniku v dolžini 0,29 kilometra in kolesarske površine na prometnih pasovih v dolžini 3,06 kilometra.

Rok za izgradnjo nove kolesarske trase je sedem mesecev.

Foto: Občina Kamnik
Foto: InfoPot

Občina Kamnik

V občini Kamnik se bo kolesarska povezava začela v naselju Podgorje, kjer se bo kolesarska pot usmerila preko Dupliškega polja po obstoječi poljski poti proti vzhodu do železniške proge, od koder bo zavila proti jugu do Korenove ceste. 

V bližini obstoječega nivojskega prehoda preko železniške ceste bo pot prečkala Korenovo cesto in se nadaljevala proti jugu zahodno od železniške proge. Ko železniška proga zavije v smeri vzhoda, bo trasa potekala vzporedno z regionalno cesto Mengeš – Duplica vse do meje z občino Mengeš. Kolesarska pot bo od vozišča umaknjena pet metrov.

Na predvideni trasi v občini Kamnik trenutno ni obstoječih površin za kolesarje, zato bo kolesarska povezava v celoti zgrajena na novo in bo predstavljala povsem nove priložnosti za trajnostno mobilnost občank in občanov.

Občina Mengeš

V občini Mengeš bo regionalna kolesarska povezava potekala v varovalnem pasu regionalne državne ceste Mengeš – Duplica do krožnega križišča - Mengeška obvoznica. 

Preko krožnega križišča se bo nadaljevala po Slovenski cesti, skozi središče mesta, vse do južnega krožnega križišča z obvoznico. V krožnem križišču bo zavila proti zahodu v smeri Liparjeve/Gasilske ceste, kjer bo zavila proti jugu skozi naselje Loka pri Mengšu vse do meje z občino Trzin.

Načrtovana ureditev je skladna s prometno ureditvijo občine Mengeš, saj se z novo izgrajeno obvoznico tranzitni motorni promet umika iz središča mesta oziroma Slovenske ceste. Na predvideni trasi ni nikjer urejenih površin za kolesarje, na Liparjevi ulici in Gasilski cesti so na vozišču označeni piktogrami »Sharrow«. Kolesarska povezava bo v naravi deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot kolesarski pas na vozišču in deloma kot »Sharrow«.

Občina Trzin

V občini Trzin se bo regionalna kolesarska povezava začela na križišču s Trzinsko cesto in bo potekala po Jemčevi cesti, se nadaljevala po Habatovi ulici vse do križišča, kjer bo potekala po prednostni cesti desno proti zahodu do križišča za hribom. V nadaljevanju bo kolesarska pot vodila do križišča z Ljubljansko cesto in po površinah za kolesarje po Mlakarjevi cesti preko obstoječega krožnega križišča do Kidričeve ulice. 

Nato bo potekala po obstoječi deloma makadamski - deloma asfaltirani - poti mimo obstoječega ograjenega parkirišča od podjetja Kalcer vse do navezave na Blatnico v industrijski coni. Na tem delu vodi na levi strani enostranska dvosmerna kolesarska steza vse do krožnega križišča in dalje do točke, kjer kolesarska pot zavije proti državni cesti oziroma vse do meje z Mestno občino Ljubljana.

Kolesarska povezava bo deloma zgrajena kot nova kolesarska pot, deloma kot »Sharrow« oziroma kot kolesarski pas na vozišču, največji del investicije pa bo predstavljala obsežna rekonstrukcija kolesarske steze, ki poteka skozi industrijsko cono.

Mestna občina Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana pa bo kolesarska povezava vodila po obstoječi kolesarski poti do prečkanja prometno zelo obremenjene Štajerske ceste, kjer se bo na obstoječem semaforiziranem križišču usmerila proč od glavne ceste proti železniški progi. 

Trasa bo nato potekala ob lokalni cesti, ki je v večini dolžine odseka že urejena kot enostranska dvosmerna kolesarska steza širine dva metra. Ločena kolesarska površina se bo iztekla v slepo ulico do križišča Dunajske in Štajerske ceste.

Starejše novice