Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Tor, 18.1.2022 06:30
Na podjetje Voka Snaga so leteli mnogi očitki zaradi neurejenosti otroškega igrišča v Tivoliju.

Podjetje Voka Snaga skrbi za območje v Tivoliju okoli ribnika, na katerega že več kot leto letijo očitki s strani občanov in medijev, da je neurejeno.

Kritizirali so predvsem neurejenost ribnika, ki so ga v preveliki meri zarasli lokvanji. Nekaj tednov kasneje, se je stvar uredila – kot smo poročali, so izvedli košnjo lokvanjev in trstike.

Kritizirali tudi otroška igrišča

Kritike pa so letele tudi na (ne)urejenost otroških igrišč v neposredni bližini ribnika.

Za Ljubljanainfo so oktobra s podjetja Voka Snaga razložili, da bodo otroško igrišče v Tivoliju pri ribniku prenovili najkasneje do maja 2022. 

Obljuba se bo očitno izpolnila, saj je Mestna občina Ljubljana objavila javno naročilo za ureditev omenjenega otroškega igrišča.

Nazadnje je bilo igrišče obnovljeno v devetdesetih letih

Nahaja se v zahodnem delu parka Tivoli, na vzhodnem obodu tivolskega kroga, kateri vključuje tudi vrtnarijo Tivoli in ribnik, ki tvori zahodni rob območja igrišča. 

Igrišče je bilo prenovljeno v devetdesetih letih, od takrat pa ni bilo deležne celovite obnove; sproti se je saniralo in nadomeščalo dotrajana igrala in urbano opremo. Nadomestna igrala ne zadoščajo potrebam različnih starostnih skupin otrok. 

Igrišče je v celoti ograjeno in je do nedavnega imelo režim zaklepanja čez noč. Na območju najdemo odrasla drevesa in dobro razraščene grmovnice. 

Območje igrišča je reliefno razgibano, dobro zasajeno, ima veliko zelenih površin ter zaradi bližine ribnika in Rožnika prijetno mikroklimo tudi v vročih poletnih mesecih.

Igrišče ima iz tega vidika lokacijo, kjer se srečata mesto in narava. Ureditev se navezuje tudi na staro zasnovo arhitekta Kobeta, ki je preko ribnika predvidel most, ki neposredno povezuje vrtnarijo z igriščem in v nadaljevanje s parkom – hkrati pa doda vrednost vodi, saj jo z vodnim igriščem približa uporabnikom. 

Nova zasnova bo urejena na način, da drži linijo prehoda čez ribnik, v primeru, če bi se most v resnici kdaj realiziral.

Kakšna igrala najdemo?

Igrišče je zasnovano tako, da ga po širini delita na pol dva večja hriba, na katera so umeščena igrala. 

V osnovi je bila zasnova deljena glede na vsebino, vendar se je z leti ta zasnova izgubila zaradi nenehnega nadomeščanja dotrajanih igral z drugimi, manj ustreznimi. 

Glavna pot skozi igrišče poteka vzdolž meje z robnikom, ta tudi ohranja veduto kipa dečka s piščaljo, ki se nahaja na vrhu stopnišča. Preostale poti so oblikovane glede na vhode na območje igrišča. 

Na severnem delu igrišča, ki je tudi bolj zasajen z odraslimi drevesi, se nahaja območje za najmlajše, z gugalnico in leseno hiško. 

Z vzpetine, ki deli igrišče na dva dela, se spuščata dva tobogana, oba vrha hriba sta povezana z mostovžem, ki je trenutno zaprt zaradi dotrajanosti. 

Ob vznožju vzpetine s tobogani se nahaja igralo ’zipline’, ki je zelo obiskano. 

Na južnem delu igrišča se na dveh lokacijah ponovijo klasična igrala v obliki gugalnic in sistemov hišk s tobogani – programsko gledano igrala zadovoljijo ozko starostno skupino otrok.

Prenova igrišča in okolice

Obstoječa urbana oprema je dotrajana in potrebna osvežitve. 

Urejanje območja se bo naslonilo na preteklo zasnovo igrišča, ki sta jo zastavila krajinska arhitekta Dušan Ogrin in Davorin Gazvoda. 

Predvideva več raznolikih programskih sklopov, ki zadostijo širšemu krogu uporabnikov – tako otrok kot njihovih staršev. 

Območje se prvotno deli glede na starostno skupino uporabnikov, naknadno pa na programske sklope - tako bo na severu in na jugu območje za najmlajše, kjer bo zagotovljeno dovolj prostora za sedenje, dodatno bodo zasadili roba igralnih površin in obod igrišča, na območje bodo umestili igrala, primerna za starostno skupino otrok do tretjega leta.

Ker je celoten krog, ki zajema tudi vrtnarijo in parkovno ureditev severozahodno od igrišča, opremljen z enako urbano opremo, bodo v novi zasnovi ohranili in prenovili obstoječe klopi.

Večina jih je umeščena na pot ob ribniku, nekaj tudi znotraj igralnih površin. Predvsem na območjih, namenjenih najmlajšim uporabnikom, je več površin za sedenje, saj potrebujejo bližino skrbnikov.

Načrtovana ureditev vključuje vzdrževalna dela in postavitev tipskih igral, za katera ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Odstranili bodo erozijo

Pred meseci, je po družbenem omrežju Facebook zaokrožila objava jezne ljubljanske mamice, ki se je pritoževala nad tem, da igrišče obdaja erozija.

Nova ureditev igrišča predvideva, da se robna vegetacija ohrani, »saj je zeleni rob gost in lepo raščen, poleg tega pa je uporabljena vegetacija tudi nekakšen kazalec časa nastanka igrišča«.

Ograja se bo mestoma nadomestila in tam, kjer bo potrebno, dopolnila s popenjavkami. 

Ob robu bodo dodali nižje grmovnice, ki tvorijo skrivne prehode in se oblikujejo v labirinte, s tem pa še dodajo k doživljajski vrednosti igrišča. 

Na območju obeh hribov, kjer je trenutno veliko erozije, bodo, poleg gradbenih del, ki preprečujejo erozijo, območje tudi obilno zasadili, brežine pa stabilizirali. 

Ob glavni poti ob ribniku bodo dopolniil kostanjev drevored. Znotraj igralnih površin pa bodo na posameznih mestih, kjer bo potrebno, zasadili drevesa, ki zagotavljajo senco.

Poleg norih toboganov tudi vodno središče

Ob vznožju hriba je predviden raznolik program z igrali za plezanje, skakanje, vrtenje, guganje ... Ta del igral bo namenjen starejšim otrokom. 

Na hrib bodo umestii dva tobogana različnih dimenzij - višine in širine. Za namene preprečevanje erozije in morebitnih poškodb na dotrajanih stopnicah, se bo ta del hriba opremil z gumijasto varnostno prevleko epdm. 

Oba hriba bodo obilno zasadili in povezali z novim mostovžem. Vzhodno vzpetino bodo uporabili za umestitev teras, oblikovanih iz gumijastih epdm okroglic, s katerih se bo odpiral razgled na južni del igrišča in na mesto Ljubljana. 

Južni del igrišča na vzhodnem delu bo sestavljalo vodno igrišče, z osrednjim tlakovanim gričem, mivko in virom vode. 

Drugo vodno igralo je umeščeno na severni del igrišča ob vhod. Ob pot bo umeščena tlakovana površina z vodno šobo, ki se bo sprožila z guganjem na bližnji gugalnici.

Z vodnim igriščem bo celotno območje še dodatno pridobilo na vsebini, saj bo omogočalo drugačen način uporabe prostora, ponudilo novo uporabniško izkušnjo, pripomoglo pa tudi k ugodni mikroklimi območja. 

Zahodni del bo namenjen najstarejšim otrokom, z bolj zahtevnimi in adrenalinskimi igrali. Zaradi dodatne varnosti bo zahodni del po obodu zasajen. 

Nova zasnova skratka ohranja vse prej oblikovane reliefe in se vseskozi trudi slediti oblikovni ideji ureditve iz devetdesetih let, na katero se doda nove materiale in sodobna igrala. 

Starejše novice