Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Tor, 31.8.2021 07:03
Spomenik, ki opozarja na to, da tista redka stanovanja, ki si jih ljudje sploh lahko privoščijo, ne omogočajo ničesar drugega kot samo preživetje.

Muzejsko ploščad na Metelkovi od začetka avgusta krasi prav poseben spomenik. Ste ga opazili?

Gre za šest kubičnih metrov velik spomenik, ki ponazarja stanovanja. »Tista redka, ki si jih sploh lahko privoščimo in ki ne omogočajo ničesar drugega kot goli obstoj,« so za Ljubljanainfo povedali na Inštitutu za študije stanovanj in prostora.

V času prireditve, ki jo je soorganiziral inštitut za študije stanovanj, so v spomeniku bivale članice umetniškega kolektiva En kvadratni meter, vsaka v svojem kubični meter velikem delu spomenika.

»Ali bomo jutri še tukaj spali?«

Spomenik opozarja na dotrajan stanovanjski fond, s stanovanji, ki so premajhna, v slabem stanju in ne odgovarjajo sodobnim življenjskim vzorcem

»Položaj tržnih najemnikov je negotov in poln skrbi, ali bodo lahko ‘jutri še tukaj spali’, kar pomeni, da se najemnik v stanovanju težko počuti zares doma,« izpostavljajo na inštitutu. 

Dodali so, da je javnost glede stanovanjske stiske v veliki meri pasivna, kar pripisujejo ponotranjenemu pripisovanju individualni odgovornosti, da si je vsakdo sam kriv, da ne najde primernega stanovanja. 

Izgubljanje vrednosti stanovanja kot doma

Stanovanjska kriza je spremenila tudi pogled na stanovanja. O njih se razmišlja zgolj kot o kvadratnih metrih, ob tem pa izgubljajo pomen doma, kar izpostavlja arhitekt Miloš Kosec.

Lastništvo mladim nedostopno, najemni trg prinaša kopico težav

Na inštitutu za študije stanovanj poudarjajo, da so mladi, ki se želijo osamosvojiti, na stanovanjskem področju običajno postavljeni pred dve slabi izbiri

»Lastništvo stanovanj postaja vse bolj nedostopno in si ga večina mladih brez podpore staršev sploh ne more privoščiti. Če pa imajo to ‘srečo’ pa jo ponavadi spremlja tudi najem kredita za naslednjih 30 let, ki marsikomu povzroča stisko, nelagodje in strah pred menjavo ali izgubo delovnega mesta,« so pojasnili in dodali:

»Večina mladih pa je obsojenih na najemni trg, ki je drag, slabo reguliran, najemne pogodbe se najpogosteje sklepajo za obdobje do enega leta, kar ne omogoča nobene varnosti in stabilnosti.«

Kakšne so možne rešitve?

Glede ukrepov, ki bi jih bilo nujno sprejeti, so na inštitutu povedali: »Absolutno nujni ukrepi so: vzpostavitev sistemskega vira financiranja javne stanovanjske preskrbe v obliki progresivnega nepremičninskega davka, močna regulacija in inšpekcijski nadzor najemnega trga ter podpora neprofitnim ali nizko profitnim stanovanjskih stanovanjskim organizacijam, kot so stanovanjske zadruge.«

Kritično so izpostavili še, da manjše spremembe, kot je recimo zadnja sprememba stanovanjskega zakona, lahko stanje kvečjemu še poslabšajo. 

Spomenik bo na muzejski ploščadi predvidoma stal do 10. oktobra, na inštitutu pa izpostavljajo, da si želijo, da bi ostal dlje ali pa najti nadomestno lokacijo v javnem prostoru. 

»Zdi se nam namreč pomembno, da se nenehno opozarja na hudo stanovanjsko stisko, ki je posledica zanemarjanja tega področja iz strani države. Morda bi bilo v tem kontekstu spomenik dobro postaviti pred parlament ali pred stavbo vlade,« so pomenljivo sklenili.

Starejše novice