Foto: Občina Medvode
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Pet, 20.8.2021 07:23
V teh dneh bo izvajalec začel s sanacijo plazu ob cesti Trnovec – Topol pri Medvodah. S sanacijo se bo zmanjšala ogroženost lokalne ceste na kateri je vse od sprožitve plazu promet potekal izmenično enosmerno.

Plaz ob cesti Trnovec – Topol, ki se je zaradi obilnih padavin, namočenosti terena in erozije, najprej sprožil marca 2020 in nato še maja 2021, je bil začasno in interventno stabiliziran z ukrepi, ki so jih na občini Medvode izvedli skupaj s Civilno zaščito Medvode

Foto: občina Medvode

Nemudoma so pristopili k monitoringu plazu, ki so ga izvajali mesec dni, oceni stanja in možni sanaciji. 

Sanacijski elaborat je pripravilo podjetje GeoTrias, družba za geološki inženiring

V spodnjem delu, ki je bil že deloma očiščen, je nakopičena splazela masa. Neposredni povod za sprožitev plazu je bilo obilno deževje, ki je zajelo širše območje in močna razpokanost masiva.

Foto: občina Medvode

Cesta bo prevozna

V okviru sanacije in stabilizacije bo tako izvedena kamnita betonska konstrukcija, na vrh katere bo vgrajena palisada - ograja, ki bo preprečevala izpadlim delom pobočja, da dosežejo cesto, istočasno pa stabilizirala hribino. 

Sama konstrukcija se bo izvedla ob vkopni brežini, tako da bodo pridobili v zaledju oporne konstrukcije izravnavo oziroma lovilni jarek, ki bo služil za umirjanje energije, oziroma tudi kopičenje materiala, palisada pa bo končni branik pred izpadi zemljine na cestišče.

Vir: občina Medvode

Izvajalec del bo podjetje HNG, vrednost del pa znaša dobrih 26.000 evrov.

Dela bodo predvidoma zaključena do sredine meseca septembra.

V času izvajanja del, bo promet potekal izmenično enosmerno, kar bo urejeno s semaforjem.

Zaradi ozke ceste in prisotnosti gradbene mehanizacije vse udeležence v prometu prosijo za upoštevanje navodil izvajalca ter strpnost in previdnost.  

Starejše novice