Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Pet, 9.7.2021 09:06
Sprejeta je bila nova strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana. Kaj prinaša?

Na julijski seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je bila sprejeta nova strategija socialnega varstva.

To področje strategija ureja do leta 2027

Nastala je na podlagi poročila iztekajoče se strategije in pogovorov z nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in strokovno javnostjo. 

Kakšni so cilji?

Delo so v zastavili v smeri proti naslednjim ciljem: 

  • zagotavljanje celostne podpore in pomoči za uporabnike socialnovarstvenih storitev in programov,
  • zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah,
  • zagotavljanje pogojev za kakovostno staranje,
  • krepitev duševnega zdravja,
  • prizadevanje za ničelno toleranco do nasilja,
  • zagotovitev enakih možnosti za vse,
  • zmanjševanje škode zaradi različnih oblik zasvojenosti,
  • krepitev kakovosti ter razvoja na področju socialnega varstva,
  • nacionalna in mednarodna prepoznavnost Ljubljane kot socialno občutljivega mesta.

V okviru ciljev, ki so že konkretno izvedeni, so na občini izpostavili Center za demenco.

Do celotne Strategije razvoja socialnega varstva MOL 2021-2027 lahko dostopate tukaj.

Starejše novice