Foto: Bobo
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Pet, 27.8.2021 16:16
V Ljubljani, mednarodno priznanem mestu dreves, tudi letos izbiramo drevo leta.

V Ljubljani rastejo številna drevesa z edinstvenimi zgodbami in posebnim mestom v srcu prebivalk in prebivalcev našega mesta.

Zato je odločitev o kandidatih za naziv 'drevo leta' v celoti prepuščen meščankam in meščanom; predloge pa zbirajo le do 31. avgusta 2021.

Predlagajte drevo leta 2021

Predlagajte kandidate za drevo leta! Predlagate lahko vsako drevo, ki je javno dostopno, ne glede na lastništvo, pomembno je, da je nekaj posebnega, bodisi po svoji mogočnosti, habitusu, starosti ali pa ima kakšen drug poseben pomen za predlagatelja.

Predloge zbirajo le še do 31. avgusta 2021, oddate pa jih lahko tukaj.

Izmed vseh prispelih predlogov bo nato strokovna komisija izbrala finaliste, končna odločitev pa je predana v roke meščankam in meščanom, ki bodo izmed finalistov izbrali drevo leta 2021.

Zmagovalno drevo bodo na Mestni občini Ljubljana že tradicionalno razglasili 28. novembra in tako obeležili dan vseh, ki skrbijo za drevesa v mestih.

Pomen dreves v mestu

Osnovni namen akcije drevo leta je ozaveščanje o pomenu dreves za naše mesto. Z akcijo želijo na Mestni občini Ljubljana spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu.

Izbrano drevo bo že tretje drevo v Ljubljani, ki bo simbolno predstavljalo vsa ostala drevesa v mestu.

Drevesi leta 2019 in 2020

Foto: Mestna občina Ljubljana

Za prvo drevo leta so Ljubljančani leta 2019 razglasili mogočno platano, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice in ki z 596 centimetri obsega in 33 metri višine sodi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji. Hkrati spada med najstarejša drevesa v mestu.

Foto: Mestna občina Ljubljana

Spomnimo, lani je ta laskavi naziv pripadel povešavi bukvi, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93 in za katero vzorno skrbijo lastniki zemljišča.

Ljubljana je mednarodno priznano mesto dreves

Ljubljana je že dve leti zapored prepoznana kot mesto dreves v okviru programa Tree cities of the World. Priznanje sta Mestni občini Ljubljana podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki na ta način spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa.

Ljubljana je tako uvrščena med 120 mest iz 63 držav s tem naslovom.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

»V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova,« so zapisali na svoji spletni strani. 

V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah v Ljubljani zasadijo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Prav tako dodatno zasadijo številna drevesa v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbijo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

»Za drevesa na zemljiščih Mestne občine Ljubljana in na javnih površinah skrbijo skladno s strokovnimi smernicami, vseskozi pa o pravilnem ravnanju z drevjem ozaveščamo tudi lastnike zasebnih zemljišč, na katerih rastejo drevesa,« še zapišejo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Starejše novice