Vir: Mestna občina Ljubljana/Nik Rovan
Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Sre, 19.1.2022 13:45
Na ljubljanski mestni občini zbirajo pobude za podelitev najvišjih priznanj Ljubljane.

Ob 9. maju, prazniku Ljubljane, bo ljubljanska mestna občina podelila najvišja priznanja Ljubljane z nazivoma častna meščanka in častni meščan na čelu.

Pobude za prejemnike nagrad in plaket sprejemajo do konca januarja, za naziva častna meščanka in častni meščan pa do konca marca 2022, so zapisali na spletni strani občine.

Naziv častna meščanka oziroma častni meščan je priznanje, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj ljubljanske mestne občine ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

Pobude za podelitev naziva častna meščanka in častni meščan zbira Komisija za priznanja skozi vse leto, za podelitev naziva v tekočem letu pa se upoštevajo pobude, prispele do 31. marca.
Celoten razpis ter obrazce najdete tukaj

Kdo lahko prejme nagrado in plaketo?

Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.
Kriteriji za podelitev so:

  • pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij,
  • prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti Mestne občine Ljubljana ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Plaketo glavnega mesta Ljubljana pa lahko prejmejo:

  • posamezniki, skupine in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju ljubljanske mestne občine,
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med ljubljanske mestne občine in drugimi občinami,
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum,
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z ljubljanske mestne občine,
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj ljubljanske mestne občine,
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj ljubljanske mestne občine.

Starejše novice