Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pet, 20.5.2022 10:46
Nesreča in bolezen nikoli ne počivata, zato se lahko kaj hitro zgodi, da pristanemo v bolnišnici. Ker pa so stroški zdravljenja danes zelo visoki, si le malokdo lahko privošči njihovega plačila.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je zato obveza, ki poskrbi za večjo socialno varnost in bolj brezskrbne dni.

Kaj je dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

V izogib visokim stroškom doplačila zdravstvenih storitev je dopolnilno zavarovanje skoraj že nuja. Marsikdo meni, da je zdravstvo pri nas brezplačno, vendar temu ni tako.

Zdravstvene storitve so v 70 odstotkov krite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja in preostalih 30 odstotkov iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje torej dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje - njegov glavni namen je kritje razlike med celotno vrednostjo zdravstvenih storitev in vsote, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

Komu je namenjeno?

Priporočljivo je, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklene vsak, ki ima v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje in je zavezanec za doplačila pri uporabi zdravstvenih storitev. Plačila so oproščeni zgolj:

  • otroci, učenci, dijaki in študentje, ki se redno šolajo;
  • otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
  • zavezanci, ki dopolnjujejo vse pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči;
  • vojni veterani za Slovenijo, ki so stari 50 let in več.

Dejstvo je, da je doplačilo zdravstvenih storitev zakonska obveza vsakega posameznika. Če niste pripravljeni prevzeti tveganja samoplačniškega plačevanja razlike med obveznim zdravstvenim zavarovanjem in stroški zdravljenja, potem s sklenitvijo dopolnilnega zavarovanja ne odlašajte.

Kje lahko najhitreje sklenete dopolnilno zavarovanje?

Medtem ko vam za obvezno zdravstveno zavarovanje načeloma, če ste zaposleni, ni potrebno skrbeti, pa je dopolnilno zavarovanje eno tistih, za katerega se odločite sami. Zanj morate poskrbeti sami, tako kar se tiče izbire zavarovalnice kot tudi celotnega postopka sklenitve.

V Sloveniji ponujajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje zavarovalnice Vzajemna, Triglav Zdravje in Generali. Sklenete ga lahko osebno pri katerikoli od omenjenih zavarovalnic, vendar je veliko hitreje, če preko spletne strani dopolnilno-zavarovanje.si, kjer lahko sklenete zavarovanje hitro in enostavno, hkrati pa se izognete vrstam na zavarovalnicah.

Kako skleniti dopolnilno zavarovanje?

Preko spleta je sklenitev dopolnilnega zavarovanja zelo enostavna. Spletna ponudba pa vam prinaša enake ugodnosti in bonuse kot če bi zavarovanje sklenili osebno. Za to so potrebni le štirje koraki:

1.    Oddaja naročila

Ko želite skleniti dopolnilno zavarovanje preko spleta, najprej izberite želeno zavarovalnico in oddajte naročilo. V ta namen izpolnite spletni obrazec, v katerega vnesite svoje osebne podatke, številko kartice zdravstvenega zavarovanja, davčno številko in kontaktne podatke ter izberite še želeni način plačevanja.

2.    Povezava za podpis dokumentov

Po oddaji naročila boste na elektronski naslov ali SMS sporočilo prejeli povezavo do vseh dokumentov povezanih z vašim dopolnilnim zavarovanjem, vključno s polico dopolnilnega zavarovanja. Le te si dobro ogledate in preverite za morebitne napake.

3.    Podpis dokumentov s SMS kodo

Nato sledi elektronski podpis, za katerega ne potrebujete nobenega certifikata, saj se dokumentacija podpisuje v spletni podpisni aplikaciji. Potrebujete zgolj elektronski naslov in mobilni telefon v katerega vtipkate ustrezno SMS kodo.

4.    Zavarovanje je sklenjeno

Zavarovanje vam začne veljati z naslednjim dnem, razen v primeru, če imate določeno čakalno dobo. Podpisano polico prejmete v svoj poštni nabiralnik, kjer vam je ves čas na voljo za ogled, lahko pa si jo tudi natisnete.

Na kaj morate biti še posebej pozorni?

Za vas je pomembno, da dopolnilno zavarovanje sklenete takoj, ko izgubite status študenta ali dijaka, oziroma se zaposlite. 

V tem primeru vam obvezno zavarovaje uredi delodajalec, vi pa morate sami poskrbeti dopolnilno zavarovanje. Priporočamo vam, da to storite čim prej, saj se vam za vsako leto neplačevanja dopolnilnega zavarovanja premija dvigne za dodatne 3 odstotke.

Ob sklepanju novega zavarovanja vas čaka tudi trimesečna čakalna doba, tekom katere plačujete premijo, vendar morate doplačilo zdravstvenih storitev doplačati sami.

Pri sklepanju dopolnilnega zavarovanja pa morate biti še posebej pozorni, če:

  • želite prestopit k drugi zavarovalnici: V tem primeru morate urediti tako odpoved obstoječega zavarovanja in hkrati skleniti novo zavarovanje. Upoštevajte, da imajo zavarovalnice običajno trimesečni odpovedni rok.
  • ste dopolnili 26 let: Po koncu študijskega leta, v katerem ste dopolnili 26. let ne morete biti več zavarovani kot družinski član. Ob koncu študijskega leta si morate zato sami urediti obvezno zdravstveno zavarovanje in skleniti dopolnilno zavarovanje.
  • ste ostali brez prihodkov: V tem primeru si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Hkrati pa lahko zaprosite na CSD za odločbo, na podlagi katere vam bo država krila tako stroške obveznega kot tudi dopolnilnega zavarovanja.
  • ste se upokojili: Če ste dopolnilno zavarovanje do sedaj plačevali sami, ga plačujete sami tudi v prihodnje in v tem primeru vam ni potrebno storiti ničesar. Če pa vam je dopolnilno zavarovanje plačeval delodajalec, le spremenite plačnika.

Čeprav je marsikdo mnenja, da dopolnilnega zavarovanja ne potrebuje, pa spremeni svoje mnenje že ob prvem obisku zdravnika.

Stroški zdravstvenih storitev so namreč tako veliki, da vas edino dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko najbolje varuje pred njimi. Zato je sklenitev dopolnilnega zavarovanja vsekakor smiselna.
 

Starejše novice