Profile picture for user spela Uredništvo Ljubljanainfo [email protected]
Ustvarjeno dne
Čet, 15.10.2020 10:46
Stanovanjski sklad RS bo v Ljubljani zagotovil še dodatnih 40 javnih najemnih stanovanj.

»Stanovanjski sklad RS je s podjetjem TGH podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo projekta Dolgi most v Ljubljani. Zgrajena bosta dva večstanovanjska stavbna sklopa s skupaj 40 javnimi najemnimi stanovanji,« je projekt predstavil mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS.

Vsak sklop bo zgrajen iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju stanovalcev. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce vsake stavbe. Stanovanja so predvidena v 1. in 2. etaži in bodo organizirana tako, da bodo bivalni prostori orientirani dvostransko. Vsakemu stanovanju pripada tudi balkon.

»Pogodbena vrednost projekta znaša 4.480.000,00 EUR brez DDV, predvideno skupno trajanje projektiranja in gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja pa je dobrih 18 mesecev,« je dodal direktor Sklada.

S tem in ostalimi projekti po celotni Sloveniji Stanovanjski sklad RS povečuje število javnih najemnih stanovanj na območju celotne države. »Do leta 2023 imamo namen skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286 milijonov evrov. Prizadevamo si, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo vzpodbudimo, poleg 125 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na naših programih,« je še poudaril mag. Črtomir Remec.

Gradi se po Sloveniji

V Ljubljani je v gradnji še soseska Novo Brdo s 498 stanovanji in Skupnost za mlade Gerbičeva s 109 enotami, v Mariboru bo v soseski Pod Pekrsko gorco v prvi fazi 212 stanovanj, v drugi fazi še 188 stanovanj. V Kranju je v prvi fazi soseske Ob Savi predvidenih 187 stanovanj.

Starejše novice