Večji posegi pri prenovi Miklošičevega parka niso dovoljeni. Ves čas prenove nadzor nad posegi izvajajo arboristi in Zavod za varstvo narave.
Profile picture for user rebeka krasovec Uredništvo Ljubljanainfo [email protected]
Ustvarjeno dne
Tor, 13.10.2020 09:44
Mestna občina Ljubljana se je v sklopu obsežne prenove Tavčarjeve ulice lotila tudi prenove znamenitega Miklošičevega parka in ploščadi pred sodiščem v samem središču mesta.

Kot so nam sporočili z Mesne občine Ljubljana, bo projekt v vrednosti 661.405 tisoč evra predvidoma zaključen konec novembra. 

Prenova vključuje sanacijo in zamenjavo tlakov in obrobe v parku ter namestitev nove javne razsvetljave. Kjer bo potrebno, bodo obnovili tudi zelenico. Gre bolj za estetske popravke, saj večji posegi zaradi varstva kulturne dediščine niso dovoljeni, so sporočili z MOL. "Potrebno je bilo ohraniti pozicijo spomenika z obdajajočo rastjo, Plečnikovo zasnovo diagonalnih poti in klopi, vsa drevesa ter robno obrobo iz rumenega klinkerja."

Miklošičev park in njegova zgodovina

Miklošičev park, prvotno poimenovan Slovenski trg, so uredili leta 1902. Načrt zanj je naredil arhitekt Maks Fabiani, ki ga je zasnoval kot nekoliko dvignjeno ploščad, v enaki višini kot sodna palača,  tlakovano v kombinaciji asfalta in belega kamna. Fabiani se je odločil na trg nasaditi dve vrsti dreves ob Miklošičevi in Cigaletovi ulici. Med leti 1900 in 1907 je bil trg skoraj v celoti obzidan in postal je najlepši secesijski okoliš v Ljubljani.

Po drugi svetovni vojni je Mestna občina Ljubljana dala trg preurediti z dvema diagonalnima potema in njegova prvotna zasnova je bila zabrisana. Češki vrtnar Vaclav Hejnica je v nasprotju s Fabianovimi načrti na trgu zasadil več različnih drevesnih vrst in pred sodno palačo je zrasel park s prestižnim zelenjem. Podoba parka se je skozi leta spreminjala, prav tako pa tudi njegovo ime. Najprej se je današnji Miklošičev park imenoval Slovenski trg, potem Kralja Petra trg, Rimski trg, Dapčićev trg, med leti 1958 in 1991 Marxov trg, nato pa je dobil ime, ki ga nosi še danes.
 

Na sprehodu po centru mesta vas bodo pričakali takšni prizori. Prenova enega najbolj znanih ljubljanskih parkov še ni končana, a Miklošičev park počasi dobiva novo podobo. 

In kako bo izgledal Miklošičev park po prenovi? 

Trg in park bosta dobila svetlejšo podobo, saj bosta tlakovana z belim litim betonom, ki bo ustvarjal videz nekdanjih peščenih površin. Zasnovo parka so nadgradili z vzdolžnimi klopmi in historičnima jamboroma ob severnem robu parka, od koder bo razpršena svetloba na prav tako prenovljeni trg pred sodno palačo. Odkrito in obnovljeno bo trodelno stopnišče z lučmi in stranskimi kamnitimi volutami, ki so bile do sedaj prikrite z zemljo in zasaditvijo.

Par in trg bosta tako kmalu dobila izgled urejenosti po historičnem vzoru z določenimi avtorskimi potezami, ki pa ne spreminjajo Plečnikove osnovne zamisli. 

Predvidoma konec novembra se bomo že lahko sprehodili po prenovljenem Miklošičevem parku. Vir: arhiv MOL.

Starejše novice