Foto: Nik Rovan
Ustvarjeno dne
Pon, 5.10.2020 14:19
Mestna občina je objavila 2. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mlade, stare od 18 do 29 let. Rok za prijavo je 30. oktober 2020.

Razpis je namenjen mladim, ki šele vstopajo na trg dela in so finančno šibki, pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v Ljubljani.

30 stanovanj za mlade

V okviru razpisa bo Javni stanovanjski sklad MOL oddal 30 stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva v letih 2021 in 2022. 10 stanovanj bo namenjenih mladim posameznikom, 10 mladim parom, 10 pa mladim družinam.

Kdo se lahko prijavi

Na razpis za najemno stanovanje za mlade se lahko prijavijo državljani Republike Slovenije, stari med 18 in 29 let (na dan 31. 12. 2020 še ne stari 30 let). V času objave razpisa ter trajanja razpisnega postopka morajo imeti prijavljeno stalno prebivališče na območju MOL, hkrati pa morajo ob objavi razpisa imeti minimalno 6 let stalnega ali začasnega bivanja v MOL. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.
Prosilec in ožji družinski člani, ki skupaj z njim kandidirajo na javnem razpisu, ne smejo presegati dohodkovnega in premoženjskega cenzusa, ki je predpisan za udeležence po veljavnem pravilniku, ki ureja dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

Spet KUL stanovanja! Za mlade ob 18 do 29 let. Prijavite se ... 💚👏 Oddali bomo 30 stanovanj, ki bodo predvidoma vseljiva...

Objavil/a Mestna občina Ljubljana dne Ponedeljek, 05. oktober 2020

Stanovanje za samostojnost mladih

Reševanje stanovanjske problematike je poleg zaposlitve ključen korak mladih na poti do njihove samostojnosti.

V letu 2016 je Mestna občina na podlagi Strategije MOL za mlade 2016-2025 sprejela Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Leto kasneje so objavili prvi javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj JSS MOL za mlade. Razpisali so 30 stanovanj z neprofitno najemnino za določen čas 10 let in jih namenili trem skupinam mladih - mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam. Poleg starosti (18 do 29 let) so bili med pogoji še stalno prebivališče v MOL, 6 let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v MOL ter minimalni mesečni dohodek v višini 76 % minimalne neto plače (pri tem so upoštevani tudi prihodki iz študentskega in projektnega dela ter drugih oblik prekarnih zaposlitev). Dobitnike stanovanj so izbrali z javnim žrebom. 

Mestna občina še dodaja: "Mladim tudi na ta način poskušamo zagotoviti kar najboljše pogoje za njihov razvoj in bivanje v našem mestu."

Starejše novice