Vir: Mestna občina Ljubljana
Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Čet, 25.11.2021 06:58
Obetajo se nova drevesa in nova parkirna mesta.

V okviru urejanja območja Kajuhove ulice bo izvedenih nekaj posegov tudi na Rožičevi ulici.

Zasadili bodo nova drevesa namesto obstoječih ringlojev in na pobudo tamkajšnjih stanovalcev uredili nova parkirna mesta, je zapisano na spletni strani ljubljanske mestne občine.

Obnovili bodo cestišče in pločnike na Rožičevi ulici na odseku od Kajuhove ulice proti križišču s Kavčičevo ulico v dolžini približno 100 metrov.

Uredili bodo okoli 20 parkirnih mest ob ulici, na delu ob zelenici nasproti stavbe na Rožičevi 9, in prometni pas, namenjen mešanemu prometu. Takšna prometna ureditev bo tudi na Kavčičevi ulici, na odseku od Središke do Flajšmanove ulice.

Namesto ringlojev okrasne hruške

Ringloji so zaradi plodov v mestnem okolju manj zaželena drevesna vrsta, saj onesnaževanje površin ob padcu plodov v poletnih mesecih predstavlja varnostni, higienski in estetski problem, izpostavljajo na občini. 

Glede tega smo tudi prejeli več pobud občanov za odstranitev, zato bodo obstoječih 13 ringlojev ob Rožičevi ulici, med katerimi je nekaj oslabelih, zamenjali s 14 okrasnimi hruškami.

Starejše novice