Prikaz nove ureditve območja (Vir: Mestna občina Ljubljana)
Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Pon, 16.5.2022 13:03
V skladu s trajnostnim razvojem mesta bo novo podobo dobila Čufarjeva ulica.

Novo podobo in bolj kakovosten prostor predvsem za pešce in kolesarje bo dobila Čufarjeva ulica med Miklošičevo in Resljevo cesto.

Danes, 16. maja, so se začela gradbena dela, ki bodo trajala predvidoma do konca marca 2023.

Več prostora za pešce in kolesarje

Uredili bodo površine za kolesarje in pešce, položili novo tlakovanje, ohranili drevored, izboljšali rastne pogoje in zasadili novo zelenje, namestili klopi in stole, fontano in pitnik. Uredili bodo tudi vso pripadajočo infrastrukturo.

Načrtujejo ureditev mirujočega prometa in zaščito ter prestavitev komunalnih vodov v območju obdelave. Izboljšali bodo prometno varnost na območju.

Spremenjen bo prometni režim tako, da bo motorni promet omogočen samo za intervencijska vozila in dostavo, več prostora pa bodo dobili pešci in kolesarji.

Bolj varna križišča

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija obstoječih križišč, križanj in priključkov, skladno z novo predvideno prometno ureditvijo tega območja. Ta bistveno ne spreminja obstoječe ureditve v križiščih Čufarjeve ulice z Miklošičevo, Kolodvorsko in Resljevo.

V ožjem območju križišč in križanj je predvidena izvedba dvignjenih prehodov za pešce in kolesarje, tako da na točkah prehajanja čez vozišče ni višinskih preskokov, kar poveča raven prometne varnosti za šibkejše udeležence v prometu.

V sklopu celovite prometne zasnove je predvidena postavitev opreme za slepe in slabovidne – taktilne oznake.

Predvidene arheološke raziskave

Ker se predvideni posegi nahajajo na območju, ki imajo na podlagi predpisov s področja kulturne dediščine posebni status varovanja kulturne dediščine, bodo skladno s kulturnovarstvenimi pogoji opravili predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja in arheološke raziskave ob gradnji.

Rekonstrukcija Čufarjeve ulice nadgrajuje obstoječe stanje prometne zasnove in cone za pešce z drevoredno zasaditvijo, ki se nadaljuje v smeri proti Kotnikovi ulici, in je nastavek za nadaljnjo rekonstrukcijo Čufarjeve ulice med Resljevo in Kotnikovo cesto.

Starejše novice