Vir: MOL.
Profile picture for user rebeka krasovec Uredništvo Ljubljanainfo [email protected]
Ustvarjeno dne
Sre, 13.1.2021 10:39
Ob 9. maju, prazniku Ljubljane, bodo tudi letos podelili najvišja priznanja mesta – plakete in nagrade Ljubljane ter naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane.

Svoje predloge za prejemnike priznanj lahko oddate do 1. marca, za naziva častni meščan in meščanka pa do 31. marca 2021.

Nagrade in plakete mesta Ljubljana

Nagrado glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo posamezniki ali skupine in pravne osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

Kriteriji za podelitev nagrade so pomembni dosežki življenjskega dela z vseh področij, prispevek k razvoju, ugledu in dobrobiti MOL ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini.

Plaketo glavnega mesta Ljubljana lahko prejmejo:

  • posamezniki, skupine in pravne osebe, ki so s posebnimi delovnimi prizadevanji in uspehi v daljšem časovnem obdobju pomembno prispevali h kakovostnejšemu življenju, blaginji, ugledu in razvoju MOL;
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za posebne zasluge za razvijanje in utrjevanje sodelovanja med MOL in drugimi občinami;
  • posamezniki za izkazano posebno požrtvovalnost, nesebičnost in pogum;
  • prijateljska, pobratena in druga mesta in občine, pravne osebe ter posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, ki so posebno zaslužni za razvijanje in utrjevanje prijateljskega sodelovanja z MOL;
  • posamezniki, skupine in pravne osebe za dosežke na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem in kulturno-umetniškem področju ter za trajnostni razvoj MOL;
  • donatorji za humanitarno, znanstveno-raziskovalno, kulturno-umetniško področje in trajnostni razvoj MOL.

Rok za oddajo predlogov za dobitnike nagrad in plaket je ponedeljek, 1. marec 2021, vse podrobnosti o razpisu najdete tukaj.

Častna meščanka in častni meščan Ljubljane

Pobude za naziva častna meščanka in častni meščan Ljubljane zbirajo celo leto. To je najvišje priznanje Mestne občine Ljubljana, ki ga prejmejo posamezniki, ki so izjemno zaslužni za ugled, pomen in razvoj MOL ter za razvoj njenih dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

Kriterij za podelitev naziva so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovanje ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana ali promocijo Mestne občine Ljubljana.

Za podelitev naziva v tekočem letu upoštevajo pobude, prispele do 31. marca. Podrobnosti najdete tukaj.

Starejše novice