Vir: Facebook UKC Ljubljana
Profile picture for user Rebeka Sivka R. S.
Ustvarjeno dne
Tor, 15.6.2021 13:08
V univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana se bo izvedla celovita energetska sanacija dveh stavb. Skupna višina sredstev za dani projekt znaša 50 milijonov evrov.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »COVID19 – Celovita energetska sanacija stavbe UKC Hospital«.

Skupna višina sredstev za projekt, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za zdravje, znaša 50 milijonov evrov, sredstva pa bo v celoti prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj iz virov React-EU.

Gre za že šesto naložbo iz pobude React-EU v okviru Instrumenta NextGenerationEU, instrumenta za okrevanje po epidemiji.

Kaj bodo prenovili? 

V okviru projekta, ki bo zagotovil boljše pogoje za bolnike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, se bo izvedla celovita energetska sanacija dveh stavb Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na Zaloški cesti 7, tako glavne stavbe kot tudi starega dela stavbe.

V okviru energetske prenove se bo izvedla toplotna izolacija fasade, ravne strehe in tal neogrevanega podstrešja. Poleg tega bo posodobljen sistem ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in klimatizacije, prav tako bo posodobljena razsvetljava, stavbno pohištvo pa bo zamenjano.

Na dvigala bodo namestili frekvenčne elektromotorje, vzpostavili pa bodo tudi centralni nadzorni sistem in organizacijske ukrepe. Predvidoma bo prenovljenih 74.894,15 kvadratnih metrov neto tlorisne površine.

Starejše novice