Foto: Saša Vochl
Profile picture for user Patricija Fašalek P. F.
Ustvarjeno dne
Sre, 27.7.2022 07:00
Največja verjetnost, da nam divjad v Ljubljani prečka pot, obstaja okoli Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba. V izogib nesrečam je Mestna občina Ljubljana namestila modre odsevnike, ki divjad odvračajo od prečkanja ceste.

Vroči meseci julija in avgusta predstavljajo čas, ko se srnjad pari. V tem času so živali manj pozorne, zato moramo biti pri vožnji še posebej previdni, saj je možnost za prehod živali čez cesto večja.

Odsek poti na Večni poti, kjer obstaja večja nevarnost za srečanje živali, je ljubljanska občina opremila z modrimi odsevniki, ki divjad odvračajo od prečkanja cestišča, ko so na cesti vozila. 

Namen modrih odsevnikov je zmanjšanje verjetnosti trka vozil z divjadjo ter s tem povečati varnost na cesti.

Gre za odsek med priključkom Roberta Blinca in Žabjo ulico, kjer po opažanjih upravljalca območja, lovske družine, Gozdarskega inštituta Slovenije in obiskovalcev parka najpogosteje prihaja do trkov z divjadjo. 

Kako odsevniki delujejo?

Modri odsevniki delujejo na način, da divjad odvračajo od prečkanja cestišča, ko so na cesti vozila. Nameščeni so na obcestne količke. 

V trenutku, ko jih obsvetijo žarometi vozila, ti odbijejo svetlobo pravokotno na smer vožnje. Na ta način ustvarijo navidezno svetlobno oviro, ki divjad zmoti in odvrne od prečkanja cestišča. 

Ko je modri odsevnik izven dosega luči vozila, postane neaktiven. Na ta način lahko divjad prečka cesto v trenutku, ko je to najbolj varno.

Najbolj previdni moramo biti ponoči

Še posebej moramo biti pozorni na odsekih, ki so označeni s prometno signalizacijo z opozorilom o morebitnem prehodu divjadi čez cesto. 

Ves čas vožnje moramo spremljajti dogajanje na cesti in v neposredni okolici ob cesti ter glede na razmere prilagoditi hitrost vožnje.  

V nočnem času lahko, če s tem ne oviramo ostalih udeležencev v prometu, uporabljamo dolge luči. Živali ob cesti bomo tako lažje in hitreje opazili. Najbolj previdni moramo biti ponoči, v jutranjih in večernih urah ter ob zmanjšani vidljivosti, kot se to zgodi v primeru megle.

Kadar cesto prečka ena žival, tej pogosto sledijo še druge.

Starejše novice