Foto: Bobo
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Pet, 24.9.2021 15:51
Na Dalmatinovi ulici v centru Ljubljane, pred ustanovo Zveze svobodnih sindikatov Slovenija, je bil še pred nekaj dnevi pravi nasad ambrozije, za zdravje izjemno škodljive rastline.

Pred ustanovo Zveze svobodnih sindikatov Slovenija je še pred mesecem rasla ambrozija.

Mestno občino Ljubljana je zaradi tega zasul plaz kritik, na občini pa za Ljubljanainfo povedo, da so mestne oblasti na ambrozijo, ki je rasla praktično sredi mesta, opozarjali tudi meščani.

Iz Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia je razvidno, da mora imetnik zemljišča, na katerem raste škodljiva rastlina z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Odstranjevanje rastline se izvede na stroške imetnika zemljišča.

V primeru, da imetnik zemljišča ne izvrši z odločbo odrejenih ukrepov, je uveden prekrškovni postopek z globo 1500 evrov za prekršek pravne osebe, globo 500 evrov za odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter globa 500 evrov za samostojnega podjetnika ali fizično osebo.

Zaradi številnih pobud in zavedanja, da je ambrozija škodljiva, je ljubljanska občina nasad pred ustanovo Zveze svobodnih sindikatov Slovenija 17. septembra odstranila

Zakaj je ambrozija škodljiva?

Na spletni strani ljubljanske občine navajajo, da je ambrozija ali pelinolistna žvrklja invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike in ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Ambrozijo so v prejšnjem stoletju v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je tudi v Sloveniji močno razširila.

Najpogosteje raste ob medkrajevnih cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu, med koruzo, sončnicami, bučami, v urbanem okolja pa na območju opuščenih gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa tudi po zelenicah in vrtovih.

Vpliv teh rastlin na zdravje ljudi pa ni omejen zgolj na območja, zapleveljena s to rastlino. Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter, lahko ambrozija povzroča alergije tudi več kot sto kilometrov od svojega rastišča.

Trud ljubljanske občine pri odstranjevanju invazivnih rastlin

Za Ljubljanainfo iz Mestne občine Ljubljana razlagajo, da je Ljubljana glede upravljanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami najbolj aktivna občina v Sloveniji, ki ima na tem področju številne izkušnje

Vrste, ki so najbolj razširjenje na območju Mestne občine Ljubljana, so japonski in češki dresnik, kanadska zlata rozga, enoletna suholetnica in orjaška zlata rozga. 

V zadnjih letih pa na občini največ pozornosti namenjajo iskanju učinkovitih metod odstranjevanja in predelave japonskega in češkega dresnika. »Poleg rednega vzdrževanja vseh javnih zelenih ga že več let odstranjujemo ob Koseškem bajerju, na območju potoka Pržanec znotraj Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter na nabrežju parka Muste,« za Ljubljanainfo razlagajo iz občine.

Na Mestni občini Ljubljana pa prav tako že od leta 2015 izvajajo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, ki je namenjena ozaveščanju meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. 

V okviru kampanje izvajajo tudi izobraževalno-delovne akcije odstranjevanja in brezplačne vodene sprehode, kar pa je trenutno zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo koronavirusa, začasno prekinjeno. V zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami so pripravili tudi izobraževalno gradivo, ki je med drugim dostopno na sedežih četrtnih skupnosti. 

Starejše novice