Profile picture for user Patricija Fašalek P. F.
Ustvarjeno dne
Sre, 18.5.2022 07:01
Del Komenskega ceste razpada, nevarne so tudi talne oznake s puščicami. Kaj bo storila občina?

Meščani so občini že večkrat posredovali pobudo, v kateri obveščajo, da Komenskega cesta na odseku med Kotnikovo in Resljevo razpada. Vendar pa občina odgovarja, da cesta izpolnjuje minimalne tehnične in varnostne pogoje.

»Vsem je jasno, da bo treba razpadajočo cesto v kratkem na novo preplastiti. Zakaj ste na povsem razpadajočo cesto zarisali kolesarske steze in žepe, dobesedno čez luknje in flike? Ko boste popravljali cesto, bo treba zarisovati vse na novo. Je to gospodarno ravnanje z denarjem?« se glasi pritožba meščana.

Problem nevarnih puščic

Meščani so jezni tudi zaradi cestnih oznak v bližini. Sprašujejo se, zakaj so na kolesarski stezi v rondoju sploh narisali puščice? Te puščice so po njihovem mnenju tudi narobe obrnjene, »kot bi malarji narobe postavili šablono«.

»Če kolesar gleda puščice, mu pri zavijanju iz rondoja z roko ni treba nakazati smeri, avto mora dati smernik. Če kolesar kolesari naokoli po rondoju, pa mora pri vsakem izvozu, če gleda talne puščice, dati levo roko, da nakaže, da ne gre ven iz rondoja. Zadeva je nevarna in istočasno smešna,« je zapisal prebivalec Ljubljane.

Občina odgovarja: predvidenih gradbenih posegov ni na vidiku

Mestna občina Ljubljana na zahteve prebivalcev po prenovi razpadajoče Komenske ceste odgovarja, da cesta in vsi vodi gospodarske javne infrastrukture, ki potekajo v cestnem telesu, trenutno še izpolnjujejo minimalne tehnične in varnostne pogoje, zato v letošnjem planu del nimajo predvidenih gradbenih posegov na omenjenem odseku. 

»Zato smo v sklopu ureditve zveznega vodenja kolesarjev v mestnem središču na Komenskega ulici in na Ilirski ulici zarisali kolesarske pasove. V prihodnjih dneh bomo zarisali kolesarske pasove še na severnem odseku Njegoševe,« so zapisali v odgovor.

Starejše novice