Boštjan Koritnik, nekdanji minister za javno upravo in aktualni podžupan Mestne občine Ljubljana.
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Čet, 2.2.2023 11:00
V aktualnem mandatu ima Mestna občina Ljubljana šest podžupanov, dva funkcijo opravljata poklicno, štirje pa nepoklicno.

Na mestnem servisu Pobude meščanov se je te dni pojavilo zanimivo vprašanje. Meščana zanima, koliko bo mestno občino stalo dejstvo, da ima župan v aktualnem mandatu kar šest podžupanov.

»Kakšni so razlogi, kakšne reference, znanja in izkušnje iz mestnega vodenja ima nov podžupan, da ga potrebujemo?« se še sprašuje Ljubljančan.

Poklicni in nepoklicni podžupani

Mestni občini so se letos sicer pridružili trije novi podžupani. Rok Žnidaršič je nadomestil dolgoletnega podžupana Janeza Koželja, Boštjan Koritnik in Samo Logar pa sta povsem novi pridobitvi.

To pomeni, da ima mestna občina letos dva dodatna podžupana, ne enega, kot je ugotovil meščan.

Z Mestne občine Ljubljana pojasnjujejo, da ima občina v skladu z zakonom o lokalni samoupravi najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje župan po svoji presoji, pomaga mu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Če pa podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Plačni razred podžupanu določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Podžupanu pa ne pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta.

V aktualnem mandatu mestnega sveta ima Mestna občina Ljubljana šest podžupanov, od tega dva svojo funkcijo opravljata poklicno, štirje pa nepoklicno.

Glede na navedeno se bodo sredstva za plačilo podžupanom povečala za dva nepoklicna podžupana, kar skupaj znaša 3.270,49 evrov bruto na mesec brez dodatkov, so sporočili z občine.

Če torej sklepamo, da dva nova nepoklicna podžupana prejemata enak dohodek, vsak od njiju prejme 1635,25 evrov bruto brez dodatkov mesečno.

Digitalizacija, šport in urbanizem

Na občini so v nadaljevanju razložili, kakšna znanja in kompetence imajo novi podžupani in kako bodo prispevali k blagostanju prestolnice.

Novi podžupan Boštjan Koritnik, pravijo, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik, v prejšnjem mandatu je bil minister za javno upravo, torej je vodil ministrstvo s 550 zaposlenimi in še 2300 zaposlenimi na upravnih enotah, zadolžen pa je bil za področja, ki pokrivajo več kot petino državnega proračuna.

Ministrstvo za javno upravo, ki ga je vodil, pokriva večino področij, ki se tičejo občin, zato je z delovanjem Mestne občine Ljubljana neločljivo povezano. Kot podžupan je zaenkrat prevzel področji predšolske vzgoje in izobraževanja ter digitalizacije. Opravljal je dela na vodstvenih mestih v zasebnem in javnem sektorju, vmes pa tudi v šolstvu, kamor je še vedno tesno vpet.

Samo Logar bo kot podžupan in svetnik stranke Gibanje Svoboda, ki je v koaliciji z Listo Zorana Jankovića, imel kot glavno področje svojega prvega mandata skrb za kakovosten in sodoben razvoj Ljubljane na področju športa.

Z razvojnimi programi in ukrepi bo skupaj z vsemi deležniki v športu uresničeval cilj, da Ljubljana postane prepoznavna prestolnica športa in dobrega počutja tudi v mednarodnem merilu.

V preteklosti je podžupan svoje delo upravljal tako v državni upravi kot tudi na vodstvenih mestih v gospodarstvu, kjer je dodobra spoznal procese in načine delovanja velikih organizacij. Na področju športa je znanje in izkušnje vrsto let že od mladosti pridobival kot član vseh klubskih selekcij v različnih državnih ligah, sodeloval je v vodstvih klubov in športnih zvez, med drugim je bil član Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport.

Vse opisano po mnenju občine izkazuje upravičeno pričakovanje, da bodo vrednote in kompetence, ki jih je podžupan pridobili v preteklosti, njegovo vodilo pri delu v okviru mestne občine in odlična podlaga za učinkovito uresničevanje strateških ciljev Ljubljane na področju športa.

Rok Žnidaršič, nov podžupan, ki je nadomestil Janeza Koželja, je zadolžen za področje urbanizma. Skrbel bo za skladen prostorski razvoj mesta in kakovostne posege v prostor, kar zahteva sodelovanje tako z oddelki in službami mestne uprave kot tudi javnimi podjetji.

Njegov glavni cilj je zasledovanje vizije sonaravnega in skladnega, celostnega razvoja mesta po sodobnih strokovnih načelih. Prizadeval si bo za kakovosten, povezan in dobro vzdrževan javni prostor ter kakovostne arhitekturne in krajinsko arhitekturne posege v mesto, med drugim razbremenitev centra, celostno prenovo Poti spominov in tovarištva, boljšo povezanost mreže kolesarskih stez.

Posebna njegova tema je tudi skrb za naravo, ki je priložnost za prenovo živalskega vrta v sodobno naravovarstveno središče. Prav tako si bo prizadeval za tvorno in celostno prenovo kulturne dediščine s poudarkom na modernizmu in prioritetnih projektov Plečnikove dediščine: osrednje tržnice, Baragovega semenišča, bežigrajskega stadiona in Križank.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice