Fotografija je simbolična.
Ustvarjeno dne
Ned, 7.2.2021 12:44
Na območju kranjske občine so v lanskem letu poskrbeli za približno 20 psov in 210 mačk.

Na območju Mestne občine Kranj javno službo zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali od 1. februarja lani izvaja Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana. Od januarja, ko je to storitev še opravljalo Zavetišče Perun, do konca leta 2020, sta zavetišči poskrbeli za prevoz oziroma oskrbo 18 psov in 207 mačk.

Zapuščeni psi

V letu 2020 sta pogodbeni zavetišči poskrbeli za prevoz oziroma oskrbo 18 psov: pet psov so oddali v posvojitev novim skrbnikom, 12 so jih vrnili dosedanjim skrbnikom na njihove lastne stroške, enega psa pa odvzeli na podlagi inšpekcijske odločbe in je trenutno še vedno v zavetišču. Pri oddanih psih so opravili štiri kastracije, eno sterilizacijo in vse ostale potrebne storitve, ki so v skladu s protokolom zavetišča.

Psi so v povprečju bivali v zavetišču dobrih 23 dni: najhitreje oddani pes je v zavetišču bival 17 dni, psa z najdaljšim časom bivanja so oddali na 36. dan.

Zapuščene in prostoživeče mačke

Pogodbeni zavetišči sta poskrbeli za prevoz oziroma oskrbo 207 mačk. Opravili so 91 sterilizacij, 70 kastracij, 23 evtanazij zaradi poškodb in bolezni, devetim že steriliziranim oziroma kastriranim živalim oskrbeli poškodbe z ustrezno aplikacijo zdravil, odpravo parazitov in ostalimi potrebnimi storitvami. Štiri mačke so poginile.

Sterilizirali oziroma kastrirali so pet mačjih mladičev, ki so jih sicer oskrbeli že v letu 2019, a so bili takrat še premladi za poseg. Pet mačk so vrnili dosedanjim skrbnikom na njihove lastne stroške, 119 mačk so po opravljenih storitvah vrnili na lokacijo, kjer so jih našli, 50 mačk pa oddali v posvojitev novim skrbnikom, medtem ko je bilo šest mačk zadnji dan v letu 2020 še v oskrbi zavetišča.

Najkrajši čas bivanja mačke je bil 21 dni, mačko z najdaljšim časom bivanja so novemu skrbniku oddali na 149. dan.

Za oskrbo zapuščenih živali skoraj 35 tisoč evrov

V lanskem letu so v Zavetišču Ljubljana na območju Mestne občine Kranj skupno opravili več kot 158 ur dela na terenu (ulov in prevoz zapuščenih živali) in prevozili več kot 8750 kilometrov. Večino ulovov prostoživečih mačk so opravili v režiji zavetišča, prav tako njihovo vračanje v okolje in med drugim tudi tako preprečevali morebitne zlorabe.

V letu 2020 je Mestna občina Kranj za namen oskrbe zapuščenih živali porabila 34789 evrov ali 84 odstotkov planiranih proračunskih sredstev. S tem je sledila ciljem varstva živali in preprečevanja nekontroliranega povečevanja njihovega števila in širjenja morebitnih bolezni.

Kaj storiti ob najdbi zapuščene živali?

Število zapuščenih živali se ne zmanjšuje – kako ukrepati v takih primerih? Najprej preverimo, ali je žival res zapuščena in ali ni morda skrbnik živali v bližini. Stanje živali preverimo tako, da ne ogrožamo lastne varnosti, o morebitnih poškodbah ali bolezni pa takoj obvestimo zavetišče. Tako ravnamo tudi v primeru, če žival ogroža okolico (je nevarna ali je na avtocesti). Če je zapuščena žival na zasebnem zemljišču, o tem obvestimo lastnika, da ta obvesti zavetišče in dovoli ulov, oziroma uradnega veterinarja na 112.

Če žival ni bolna ali poškodovana in ne ogroža okolja, se ji približamo le tako, da zagotovimo lastno varnost, in preverimo, ali je na ovratnici (če jo ima) morebiti kontakt skrbnika. Če je skrbnik znan, ga obvestimo o najdbi živali in mu jo predamo; če lastnika ni mogoče ugotoviti ali ga obvestiti oziroma ne sodeluje, žival odpeljemo v zavetišče oziroma zavetišče obvestimo.

Če se živali ne moremo približati, poskusimo preprečiti pobeg oziroma omejiti gibanje tako, da jo pripremo v primerno ograjen prostor in obvestimo zavetišče. Pridržanje živali oziroma spremljanje gibanja je nujno za uspešen ulov.

Starejše novice