Rezultati raziskave Zavoda za šolstvo bodo med drugim služili tudi kot podlaga za razmišljanje o dolgoročnih spremembah sistema izobraževanja.
Ustvarjeno dne
Tor, 7.7.2020 12:15
Zavod za šolstvo in ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta predstavila rezultate raziskave izobraževanja na daljavo v času epidemije koronavirusa v Sloveniji. Izkazalo se je, da je pouk na daljavo zahtevnejši.

Raziskavo je maja in junija opravil Zavod za šolstvo, v njej pa je analiziral, kako so učenje na daljavo izkusili in doživeli učenci, učitelji in ravnatelji.

V raziskavo je bila vključena okoli desetina učencev in dijakov, tretjina vseh učiteljev in dve tretjini vseh ravnateljev.

Kot poroča STA, je kar polovica slovenskih učencev ocenila, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu. Tudi učitelji so ocenili, da je bilo delo na daljavo zahtevno, a so večinoma uspeli doseči zastavljene učne cilje.

Izobraževanje od doma je v slovenskih osnovnih in srednjih šolah steklo 16. marca, ko je vlada z namenom preprečevanja okužb s koronavirusom zaprla šole. Za učence prvega triletja osnovnih šol in dijake zaključnih letnikov srednjih šol je pouk v šolah znova stekel 18. maja, za vse ostale osnovnošolce pa postopoma do začetka junija. Dijaki nižjih letnikov srednjih šol so se na daljavo izobraževali vse do zaključka pouka konec junija.

Učitelji so pouk na daljavo ocenili kot zahteven in stresen. Kar 70 odstotkov učiteljev je v raziskavi ocenilo, da je bilo delo na daljavo slabše kot delo v razredu. A je večini učiteljev uspelo realizirati dve tretjini ali več učnih ciljev, je odgovorilo med 75 in 80 odstotkov učiteljev.

Učenci pa so pouk na daljavo ocenili kot zanimiv in ustvarjalen. Kljub temu pa polovica učencev še vedno meni, da je pouk na daljavo zahtevnejši kot pouk v razredu.

Kot negativne vidike so učenci označili predvsem pomanjkanje socialnega stika, tako s sošolci kot z učitelji. Pozitivno pa se jim je zdelo, da so lahko sami razporedili delo čez dan in da jim ni bilo treba nastopati pred sošolci.

V šolskem letu 2019/20 je bilo v slovenske osnovne šole vpisanih 190.156 učencev. Od tega je bilo 97.691 dečkov in 92.465 deklic.

Skupno je bilo v šolskem letu 2019/20 v slovenske srednje šole vpisanih 72.738 dijakov, od tega je bilo 37.436 dečkov in 35.302 deklic.

Rezultati raziskave bodo ključni pri načrtovanju dela v prihodnjem šolskem letu, če se epidemiološka situacija ne bo izboljšala, je za konec opozorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec.

Podatki po besedah ministrice Simone Kustec predstavljajo osnovo za načrte, ki jih morajo imeti pripravljene za jesensko obdobje. Kažejo pa tudi na možnosti spremembe izobraževanja.

Starejše novice