Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pet, 7.1.2022 18:00
Javnost je glede uvedbe obveznega cepljenja proti koronavirusu razdeljena na polovico, prav tako tudi stroka. Prav zaradi tega smo se odločili preveriti, ali bralci Ljubljanainfo podpirajo uvedbo obveznega cepljenja. Tu je rezultat.

Zadnja raziskava družbe Valicon ugotavlja, da je javnost glede uvedbe obveznega cepljenja razdeljena na polovico. 

Pomembno, da je na voljo dovolj podatkov

Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotavlja, da je odločitev posameznika glede cepljenja proti covidu-19 najbolj odvisna od tega, ali je na voljo dovolj podatkov o varnosti in učinkovitosti cepiv in od možnosti izbire cepiva.  Najmanj pa na odločitev anketirancev vplivajo priporočila ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Med necepljenimi anketiranci jih več kot polovica meni, da se v zvezi s cepljenjem izvaja prevelik pritisk. To po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje kaže na to, da bi morebitna uvedba obveznega cepljenja pri tej skupini verjetno naletela na še večji odpor.

Rezultati ankete o uvedbi obveznega cepljenja v Sloveniji

Zaradi intenzivnih pogovorov tako strokovne kot tudi laične javnosti o uvedbi obveznega cepljenja nas je zanimalo, koliko bralcev Ljubljanainfo podpira uvedbo obveznega cepljenja v Sloveniji. 

Takšni so rezultati.

V anketi je sodelovalo 7497 udeležencev oziroma bralcev. Pri tem jih je 374 oziroma pet odstotkov glasovalo, da podpirajo uvedbo obveznega cepljenja v Sloveniji, 7085 oziroma 95 odstotkov jih je glasovalo, da odločitve ne podpirajo, 38 udeležencev oziroma en odstotek posameznikov pa je glasovalo, da o tem niso odločeni.

Vse več poziv k uvedbi obveznega cepljenja tudi iz zdravniških vrst

K razmisleku o uvedbi obveznega cepljenja je večkrat pozvala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović. Pozivi iz zdravniških vrst se sicer stopnjujejo.   

K uvedbi obveznega cepljenja je pozvalo tudi Slovensko zdravniško društvo in strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Tudi infektologinja in vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar je v svojih izjavah večkrat pojasnila stališče skupine do uvedbe obveznega cepljenja. Po njihovem mnenju bi bil predlog uvedbe obveznega cepljenja proti covidu-19 strokovno povsem upravičen za vse starejše od 50 let.

Epidemiologi zaenkrat zavračajo uvedbo obveznega cepljenja

Po veljavnem zakonu o nalezljivih boleznih bi minister za zdravje Janez Poklukar cepljenje proti covidu-19 lahko uvrstil na seznam obveznih cepljenj na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

A je epidemiološki kolegij Nacionalnega inštituta za javno zdravje že tretjič razpravljal o obveznem cepljenju proti covidu-19 in zopet potrdil stališče, da trenutno ne more podpreti njegove uvedbe, saj še ni načrta implementacije. Z ministrstva za zdravje pa so nato sporočili, da bodo sledili njihovim usmeritvam.

Ob pojasnjevanju odločitve so epidemiologi opomnili, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje neodvisna strokovna institucija, ki sprejema strokovne odločitve in ne političnih.

Starejše novice