Foto: Javni zavod Ljubljanski grad
Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Tor, 3.8.2021 12:28
Objavljen je razpis za vsa potrebna dela v okviru obnove ljubljanskega srednjeveškega mestnega obrambnega obzidja.

Javni zavod Ljubljanski grad je objavil naročilo, v katerem predvideva obnovo ljubljanskega mestnega obzidja

Ruševine nekdanjega vzhodnega dela mestnega obzidja, ki je povezovalo nekdanja Samostanska oziroma Kloštrska mestna vrata na območju Krekovega in Vodnikovega trga in Ljubljanski grad, so danes še edini delno ohranjen del srednjeveškega mestnega obzidja.

Obnova obzidja pomeni, da bodo obstoječe ruševine sanirali in zaščitili pred nadaljnjim propadanjem.

Prenova predvideva čiščenje, statično sanacijo z injektiranjem, fugiranje in delno dozidavo oziroma nadzidavo, kakor tudi osvetlitev za potrebe prezentacije zidu.

Pod budnim očesom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Mestno obzidje se v pisnih virih prvič omenja leta 1243, podatki o utrjevanju se pojavljajo v letih 1416 in 1448, leta 1773 pa so mestno obzidje začeli rušiti in tako omogočili širitev mesta. 

Zadnja delna obnova ostankov vzhodnega mestnega obzidja pa je bila izvedena leta 2006, skupaj z izgradnjo tirne vzpenjače na Ljubljanski grad.

Obzidje ima status kulturnega spomenika državnega pomena na podlagi odloka o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost iz leta 1986.

Tako bo projekt potekal pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana.

Ob obnovi morajo torej upoštevati kulturno-varstvene pogoje, kjer je med drugim navedeno, da je potrebno izvesti statično presojo obstoječega stanja in zid temeljito očistiti. Zapisano je tudi, na kakšen način naj izvedejo fugiranje in zgornji zaključek obzidja in da je potrebno arheološko prezentiranje zidu.

Kdaj bo obnova končana in koliko bo občina za obnovo odštela?

Prenova bo predvidoma zaključena v novembru 2021, v kolikor bodo vsi postopki javnega naročanja potekali po predvidenem terminskem planu.

»V proračunu Mestne občine Ljubljana, ki je ustanoviteljica Javnega zavoda Ljubljanski grad, je v letu 2021 za ta projekt zagotovljenih 150.000 evrov,« za Ljubljanainfo razlagajo na Ljubljanskem gradu. 

Glede na to, da je postopek javnega naročanja v teku, pa točne vrednosti izvedbe projekta še nimajo.

Starejše novice