Ustvarjeno dne
Sob, 27.2.2021 07:00
Ljubljana je tudi za leto 2020 prejela priznanje »svetovno mesto dreves«, pohvalili so jo tudi za predanost vzdrževanja gozdov.

Ljubljani sta Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo že drugo leto zapored podelili priznanje za »svetovno mesto dreves«, sporoča ljubljanska mestna občina. Program Tree cities of the World mesta spodbuja k skrbi za drevesa.

Ljubljana je priznanje prejela že leta 2019, lani pa znova postala eno od 120 mest iz 63 držav s tem naslovom. S tem utrjuje položaj zelene prestolnice v pomembni svetovni mreži in predstavlja vzor marsikateremu drugemu mestu.

Pohvaljeno učinkovito upravljanje z gozdovi

»Predanost Ljubljane učinkovitemu mestnemu upravljanju z gozdovi pomembno pripomore k zagotavljanju boljše prihodnosti za prebivalce,« so ob podelitvi priznanja zapisali organizatorji.

Mestnim gozdovom se MOL še posebej dejavno posveča v okviru mednarodnega projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih. Letos so še okrepili prizadevanja za ohranjanje mestnih »zelenih pljuč« in biotske raznovrstnosti.

Poudarjen pomen dreves za mestno okolje

V Ljubljani se zavedajo, da so mestno drevje in gozdovi vitalna sestavina zdravega in trajnostnega mesta, v katerem je prijetno živeti, navajajo na MOL. Drevesa so pomemben del okolja, saj prinašajo številne ekološke, zdravstvene in socialne koristi. Imajo pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju lokalne blaginje, poleg tega prispevajo k ciljem pri reševanju podnebnih sprememb.

Drevesa proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo ter vlažijo ozračje in tako povečujejo kakovost bivanja v mestih.

Prizadevajo si ohraniti prav vsako drevo v mestu in nenehno zasajajo nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadijo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa posadijo ob prenovah ulic, cest, parkirišč in vzpostavitvah novih površin. Skrbijo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

Spodbujanje aktivnega reševanja izzivov

Namen pobude Trees Cities of the World je spodbuditi aktivno reševanje nekaterih največjih svetovnih izzivov, kot so zagotavljanje čiste vode in zraka, blaženje posledic podnebnih sprememb in izguba vrst.

Mednarodno priznanje Tree cities of the World si je Ljubljana prislužila z izpolnitvijo petih zahtevanih kriterijev:

  1. Vzpostavljena odgovornost: skrb za zeleno infrastrukturo in mestno drevje.

  2. Vzpostavljena pravila za ravnanje z drevesi: ravnanje z drevesi je opredeljeno v občinskem Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, sprejeli so tudi Protokol za izvajanje del v območju dreves in Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih.

  3. Vzpostavljena baza podatkov: na MOL vodijo evidenco dreves, na podlagi katere lahko ocenijo stanje dreves in dolgoročno načrtujejo nego, sadnjo in druge ukrepe.

  4. Zagotovljena sredstva: v proračunu MOL imajo zagotovljena sredstva za izvajanje nege mestnega drevja.

  5. Praznovanje/obeleževanje dreves: obeležuje se 28. november, dan drevesa, s katerim občina ozavešča javnost o pomembnosti vloge dreves v mestu. Lani so izbrali drevo leta – povešavo bukev, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93.

O nepravilnem ravnanju z drevesi je spregovoril strokovnjak za botaniko, inženir gozdarstva Matjaž Mastnak. Predavanje si lahko ogledate na naslednji povezavi:

Poziv lastnikom dreves na zasebnih zemljiščih

Kljub ozaveščanju javnosti glede ustreznega ravnanja z drevjem se še vedno pojavljajo primeri, ko zasebni lastniki dreves ne poskrbijo ustrezno zanje in jih z obrezovanjem dostikrat poškodujejo ali obglavijo.

O tem med drugim pričata nedavna primera obrezovanja dreves na zasebnih zemljiščih na Obirski ulici in Rjavi cesti, na kar so se z ogorčenjem odzvali tudi meščani, sporoča MOL.

Kot občina uradno nimajo pristojnosti nad izvajanjem del na zasebnih zemljiščih. Lastnike, naročnike, izvajalce del lahko le prosijo, pozivajo in opozarjajo, naj z drevesi ravnajo skrbno in strokovno,

v skladu s Smernicami za načrtovanje, nego in zaščito dreves na gradbiščih, s katerimi določajo pogoje in način izvajanja storitev na zelenih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana.

Pripravili so tudi brošuro »Zakaj ne obglavljamo«.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice