Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Pet, 13.5.2022 07:00
V Žitu za Bežigradom si pekarskih izdelkov ne bomo mogli več privoščiti. Bodo tam kmalu nova stanovanja?

Kot je nedavno poročal časnik Dnevnik, podjetje Žito opušča peko pekarskih izdelkov v stavbi za Bežigradom. 

Za to območje pa so na ljubljansko mestno občino naslovili pobudo za pripravo občinskega prostorskega načrta za območje na vogalu Samove in Podmilščakove ulice.

Za Ljubljanainfo so na ljubljanski mestni občini povedali, da so investitorji, in sicer podjetje Unit-AS nepremičnine in Žito, za to občmočje podali pobudo, na podlagi objavljenega sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta pa so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora. 

»V izdelavi so strokovne podlage in projektna naloga za tri variantne rešitve, najustreznejša variantna rešitev bo podlaga za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta,« so sporočili.

Nova stanovanja na vidiku?

V okviru namenske rabe območja je tu mogoče umestiti 70 odstotkov stanovanj, so za Ljubljanainfo razkrili na občini. Po poročanju Dnevnika investitorji ne skrivajo, da je njihova želja, da na to območje umestijo čim več stanovanj. Pišejo, da je predvidenih okoli 175 stanovanj.

»Glede na to so v pritličjih načrtovane mešane dejavnosti z večjim obiskom strank, kot na primer trgovske, storitvene in gostinske dejavnosti,« so povedali na občini.

Bo parkirnih mest na tem območju manj?

Investitorji želijo za to območje izdelati mobilnostni načrt, kar bi lahko pomenilo, da bo zgrajenim parkirnih mest manj, kot je določeno v prostorskem aktu. 

Število parkirnih mest je glede na vrsto objekta in dejavnosti določeno s parkirnimi normativi. 

»Odstopanja od normativov so dopustna na podlagi mobilnostnega načrta, s katerim se dokaže, da predlog prometne ureditve pomeni uresničevanje Prometne politike Mestne občine Ljubljana, sprejete na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana,« so izpostavili na občini.

Dodali so, da je namen izdelave mobilnostnega načrta predvsem ureditev dostopnosti za različne načine mobilnosti in opredelitev najustreznejšega števila parkirnih mest.

Ker je to območje opremljeno s kolesarskimi in peš površinami, pa tudi avtobusne povezave so dobre, bi torej to lahko pomenilo, da bo zgrajenih parkirnih mest torej manj, kot je določeno s parkirnimi normativi. 

Starejše novice