Foto: Bobo
Profile picture for user STA STA
Ustvarjeno dne
Pet, 21.1.2022 12:59
Družba Equinox bo na borzi začela kotirati konec tega meseca, predsednik uprave Ljubljanske borze pa je to označil za neke vrste praznik za slovenski kapitalski trg.

Družba Equinox nepremičnine, ki je nastala lani z oddelitvijo nepremičnin iz družbe Union Hoteli, bo na Ljubljanski borzi začela kotirati 31. januarja.

V kotacijo bodo uvrščene vse obstoječe delnice družbe, prvi referenčni tečaj bo objavljen 28. januarja. Družba ima že v statutu navedeno, da bo z dividendami izplačevala 90 odstotkov dobička.

Najpomembnejši korak v zgodovini te družbe

Gre za najpomembnejši korak v zgodovini družbe, ki je z Grand hotelom Union nastala leta 1905, in z pomemben korak tudi za slovenski kapitalski trg, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal partner in izvršni direktor družbe Matej Rigelnik.

Z delnicami se bo na Ljubljanski borzi začelo trgovati 31. januarja z odprtjem borze. Družba je danes na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila tudi prospekt za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziranem trgu.

Prvi referenčni tečaj, po katerem bo začela delnica kotirati na borzi, bodo razkrili 28. januarja ob 10. uri, je povedal Rigelnik in dodal, da bo ta tečaj postavljen na sredini med knjigovodsko vrednostjo delnice, ki glede na prospekt znaša 23,19 evra, in ocenjeno pošteno vrednostjo delnice na dan 30. junij 2021, ki je 56,50 evra.

Z dividendami bo delila 90 odstotkov dobička

To bo prva zasebna nepremičninska družbe na Ljubljanski borzi, trgovanje bo enako kot z delnicami ostalih delniških družb. Družba ni investicijski sklad niti ne sklad za naložbe v nepremičnine (angl. Real Estate Investment Trust oz. REIT), na kar je v torek na svoji spletni strani opozorila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Rigelnik pravi, da gre pri kotaciji delnic Equinoxa za »demokratizacijo vlaganj v nepremičnine«, saj lahko vlagatelj z nakupom delnice postane solastnik nepremičnin, za nakup katerih bi sicer potreboval na stotisoče evrov, in participira pri poslovanju družbe.

Družba ima v statutu navedeno, da bo z dividendami delila 90 odstotkov ustvarjenega dobička.

Rigelnik pričakuje razpršitev lastništva družbe, v kateri ima trenutno 75,52-odstotni delež družba Axor Holging in 18,75-odstotni delež državna Kapitalska družba (Kad).

Foto: Bobo

»Praznik za slovenski kapitalski trg«

Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec je dejal, da je začetek kotacije Equinoxa neke vrste praznik za Ljubljansko borzo in slovenski kapitalski trg.

Poudaril je, da gre za prvi primer, da družba ne bo začela kotirati na podlagi privatizacije, ampak gre za odločitev zasebnih lastnikov. Ocenil je, da je v Sloveniji dovolj kapitala in znanja, da lahko družbe ostanejo v večinsko slovenski lasti, imajo sedeže v Sloveniji in tu zadržijo tudi znanje.

»Družbe lahko s pomočjo kapitalskega trga realizirajo svoje strategije in se širijo v regiji ... V domačem okolju lahko ustvarjamo regijske prvake,« je prepričan Ipavec.

Mitja Tomažinčič iz NLB, ki sodeluje pri uvrstitvi delnic Equinoxa na borzo, je v video nagovoru dejal, da se v banki zavedajo pomena domačega kapitalskega trga, zato radi sodelujejo pri projektih, ki pripomorejo k razvoju in prepoznavnosti našega trga.

»Ljubljanska borza za svoj razvoj potrebuje nove in kotacije privlačnih finančnih instrumentov, ki na eni strani širijo nabor naložbenih možnosti za vlagatelje, na drugi strani pa uspešnost kotacije pomeni spodbudo za ostale izdajatelje, da temu sledijo,« je dodal Tomažinčič, ki pričakuje »zelo živahno« trgovanje s temi delnicami.

Pot v pravo smer?

Družba Equinox nepremičnine ima zaenkrat v portfelju osem nepremičnin v središču Ljubljane, in sicer štiri hotele (Grand hotel Union, Hotel Lev, The Fuzzy Log in uHotel) ter štiri stavbe s poslovnimi prostori (prostore v stavbah Delo, Nomago, Kompas in Modna hiša).

Kot je povedal partner v družbi Primož Jagarinec, je skupna površina nepremičnin 65.000 kvadratnih metrov, ocenjena poštena vrednost portfelja na 30. junij lani pa 101,26 milijona evrov.

Glede poslovanja je Rigelnik optimističen in pričakuje okrevanje v turizmu. Družba je bila po njegovih besedah že pred krizo konservativna glede kapitala in visoko likvidna, kar jim je omogočilo, da so krizo premagali brez dodatnega zadolževanja in so lahko izpeljali zastavljene investicije.

»Smo optimistični. Vemo, da gremo v pravo smer,« je povedal.

Primarni cilj je vlaganje v nepremičnine v Sloveniji in privabljanje domačih vlagateljev, vedno pa so dobrodošli tudi tuji vlagatelji, je na vprašanje o morebitni širitvi portfelja v tujino dejal Rigelnik.

Družba je v delu lanskega leta, odkar je nastala, poslovala pozitivno in presegla zastavljene cilje, je še povedal prvi mož družbe. Doslej so bili objavljeni podatki o poslovanju od 3. maja, ko je družba nastala, do konca junija lani.

Družba je imela v tem obdobju 1,3 milijona evrov skupnih prihodkov in 309.000 evrov čistega dobička (brez upoštevanja obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb), kaže danes objavljeni prospekt.

Starejše novice