Profile picture for user STA STA
Ustvarjeno dne
Čet, 17.2.2022 08:47
V Sloveniji zanimanja za rejo prašičev več ni toliko, upadlo je tudi število goveda.

V Sloveniji so kmetijska gospodarstva 1. decembra lani redila približno 216.000 prašičev oziroma okoli 14.000 manj kot pred letom dni.

Lani se je tako v Sloveniji redilo najmanj prašičev po letu 1991, ugotavlja statistični urad. 

Upadlo je tudi število goveda, medtem ko se je število perutnine in ovc povečalo. Koz je bilo enako kot v predhodnem letu.

Začasni podatki statističnega urada tako kažejo, da se dolgoletni trend upadanja števila prašičev nadaljuje. Lani tako ni bil zabeležen upad števila živali samo v kategoriji skupnega števila prašičev v pitanju, kjer je stalež ostal približno enako kot v predhodnem letu s pozitivnim trendom.

V vseh preostalih kategorijah pa je število živali upadlo, in sicer v kategoriji pujskov do 20 kilogramov, kjer je število upadlo za 9000 živali oziroma 17 odstotkov. Zmanjšalo se je število mladih prašičev od 20 do 50 kilogramov, in sicer za okoli devet odstotkov ali približno 4000 živali. 

Prav tako so statistiki zaznali padec števila v kategoriji plemenske živali nad 50 kilogramov, za približno 10 odstotkov ali okoli 2000 živali.

Po številu staleža prašičev smo decembra lani tako zabeležili 30-letno dno, medtem ko je bil največji stalež zabeležen leta 2002, ko se je v Sloveniji redilo 656.000 prašičev.

Upadlo tudi število glav govedi 

Število glav govedi je lani upadlo za približno odstotek, na približno 482.000. Mladih goved, starih do enega leta, je bilo približno 156.000 ali za okoli dva odstotka več kot pred letom dni. 

Mladih goved, starih od enega do dve leti, je bilo za okoli dva odstotka manj kot pred enim letom, skupaj jih je tako bilo približno 131.000. Število goved, starejših od dveh let, je bilo prav tako za približno dva odstotka manjše kot leta 2020. Skupaj jih je tako bilo približno 195.000.

Pitanih piščancev manj, nesnic več

Perutninskih živali je bilo lani v Sloveniji okoli 6,56 milijonov, torej 219.000 ali štiri odstotke več kot pred letom dni.

Po podatkih statističnega urada se je število kokoš nesnic povečalo za 13 odstotkov oziroma za okoli 200.000 živali več.

Upadlo je število najštevilnejše kategorije perutnine, pitovnih piščancev. Teh je bilo namreč približno 46.000 oziroma odstotek manj kot 1. decembra 2020. Znižalo se je tudi število puric in puranov, teh je bilo približno 17.000 (okoli 14 odstotkov) manj kot pred letom dni.

Raje se odločajo za ovce

Slovenski kmetje so prvi dan decembra redili 119.000 ovc, kar na letni ravni predstavlja petodstotno rast. Koz pa so v Sloveniji skupno redili okoli 26.000 ali približno enako kot v predhodnem letu, še kažejo začasni podatki statističnega urada.

Starejše novice