Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pet, 16.7.2021 10:48
Od danes pa do konca leta bo mogoče koristiti nove bone, in sicer na področju gostinstva, turizma, športa in kulture.

Upravičenci do novih bonov so vsi, ki so imeli na dan 30. 6. 2021 prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Vsaka polnoletna oseba in oseba, ki bo v letu 2021 izpolnila pogoj polnoletnosti, je upravičena do bona v višini 100 evrov, mladoletna oseba pa v višini 50 evrov.

Bon možno koristiti le za zakonsko predpisane dejavnosti

Bon bo mogoče koristiti pri tistih ponudnikih, ki so oziroma bodo na dan unovčitve bona vpisani v Poslovni register Slovenije in ki imajo kot glavno dejavnost registrirano eno izmed zakonsko predpisanih standardno klasifikacijskih dejavnosti. 

Pri tem pristojni opozarjajo, da se lahko bon unovči le za plačilo tiste opravljene storitve, ki sodi pod zakonsko predpisane standardno klasifikacijske dejavnosti, ne pa tudi za morebitne ostale, ki jih ima ponudnik opredeljene v ustanovitvenem aktu.

Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov

Poudarjajo tudi, da ponudniki storitev niso dolžni sprejemati bonov, zato je priporočljivo, da se upravičenec predhodno informira, ali določen ponudnik sprejema bone. 

Prav tako ima ponudnik pravico, da določi najnižji možni znesek, ki ga je mogoče plačati z bonom.

Boni prenosljivi, a ne med brati in sestrami

Tako kot to velja za turistične bone iz leta 2020, tudi za te bone velja, da so prenosljivi med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunaj zakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. 

Niso pa prenosljivi med brati in sestrami, bratranci in sestričnami, sodelavci, sosedi in podobno ...

Izpolniti potrebno ustrezno izjavo

Bon se unovči z izpolnitvijo ustrezne izjave, ki je, med drugim, dosegljiva tudi na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, kjer je mogoče dobiti tudi druge podrobnejše informacije o novih bonih.

Starejše novice