Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Tor, 18.4.2023 14:06
Kreditojemalci, ki predčasno poplačajo kreditne obveznosti, so upravičeni do delnega vračila skupnih stroškov kredita.

Kreditojemalci imajo pravico, da kredit predčasno odplačajo. Ob tem jim pripada vračilo ustreznega dela nadomestil stroškov, provizij in zavarovanj, ki jih plačajo za posojilo. 

Vendar je bilo zoper pravico, katere se marikateri posameznik ne zaveda, storjenih nekaj nepravilnosti. 

Zveza potrošnikov Slovenije je zaradi neustreznih praks obračunavanja in prikazovanja zmanjšanja skupnih stroškov v primeru predčasnih odplačil banke in hranilnice preko njihovega združenja že leta 2020 opozorila na napake in pozvala k doslednemu izvajanju določil zakona.

O tovrstnih ravnanjih je bila obveščena tudi Banka Slovenije, ki je naposled pritrdila stališču zveze potrošnikov. 

Vračilo lahko zahtevate tudi pet let po poplačilu

Banka Slovenija v sporočilu za javnost opozarja na vračilo stroškov: 

»Kreditojemalec, ki v celoti ali delno predčasno poplača obveznosti iz kreditne pogodbe, je upravičen do vračila dela skupnih stroškov kredita, zaračunanih ob odobritvi.«

»Dajalec kredita mora potrošniku na razumljiv način brezplačno predstaviti zmanjšanje obresti in drugih stroškov ter razliko vrniti kreditojemalcu«, pojasnjuje in dodaja, da v nasprotnem primeru lahko kreditojemalec to zahteva v roku petih let od poplačila kredita. 

Od poslovnih bank tako pričakujejo, da merila za izračun zmanjšanja ustreznega dela stroškov pri predčasnem odplačilu kredita ustrezno predstavijo na svojih spletnih straneh in drugih oblikah informacij za potrošnike.

Ob tem Banka Slovenije izpostavlja nekatere izjeme: notarski stroški, nekatere zavarovalne premije, stroški, povezani z vpisom v zemljiško knjigo, in nekateri drugi stroški, ki jih zaračunajo tretje osebe za že opravljene storitve.

Vas zanima, koliko vam bodo vrnili?

Banke so dolžne potrošnika seznaniti, kolikšen znesek bodo odštele od zneska za poplačilo.

Znesek bo pokazal poseben obračun dajalca kredita.

Znesek povrnjenih stroškov se izračuna tako, da se od zneska sedanje vrednosti obveznosti predčasnega poplačila kredita, odšteje sedanja vrednost pogodbenih obresti.

Te morajo vključevati tudi morebitne stroške od dneva predčasnega poplačila do dneva zapadlosti plačila po pogodbi, če so te že bile obračunane in zajete v predhodna plačila.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice