Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Pet, 13.5.2022 10:24
V zadnjih dneh se številni na družbenih omrežjih pritožujejo, da so dobili izjemno visoke položnice za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Kaj se dogaja?

Eden od uporabnikov družbenega omrežja Facebook je v skupini Slowenia kmetijstvo-landwirtschaft zapisal, da je lani njegova položnica za plačilo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest znašala slabih 20 evrov, letos pa kar dobrih 200.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je Finančno upravo Republike Slovenija pozvala, da preveri pravilnost vhodnih podatkov, ki so podlaga za izračun katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, in hkrati priporočajo članom, da s plačilom pristojbin za gozdne ceste še počakajo, je zapisano na spletni strani te zbornice.

Vir: Zajem zaslona Facebook skupina Slowenia kmetijstvo-landwirtschaft
Vir: Zajem zaslona Facebook skupina Slowenia kmetijstvo-landwirtschaft
Vir: Zajem zaslona Facebook skupina Slowenia kmetijstvo-landwirtschaft

Spremembe pri odmeri dohodnine

Podatek o katastrskem dohodku gozdnih zemljišč se uporablja za odmero dohodnine in za odmero pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

Pri odmeri dohodninske obveznosti za 2021 in pri odmeri pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest za 2021 je v primerjavi s preteklim letom prišlo do sprememb:

  • Katastrski dohodek gozdnih zemljišč, ki je osnova za odmero pristojbine za gozdne ceste, je zaradi končanja prehodnega obdobja postopnega zviševanja katastrskega dohodka in končanja učinkovanja enoletnega interventnega 50-odstotnega znižanja katastrskega dohodka na podlagi protikoronskega zakona za leto 2021 višji od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč za leto 2020,
  • pri katastrskem dohodku se je za potrebe odmere dohodninske obveznosti prehodno obdobje zviševanja katastrskega dohodka že končalo, je pa protikoronski zakon določil znižanje katastrskega dohodka še za 2021. Katastrski dohodek gozdnih zemljišč je za leto 2021 torej znižan za odmero dohodnine, ne pa tudi za odmero pristojbine za gozdne ceste.

Kaj lahko stori vsak lastnik gozdnega zemljišča?

Kmetijsko gospodarska zbornica kot morebitni razlog za spremembe navaja še dve možnosti, in sicer:

  • sprememba podatkov o gozdnem zemljišču pri Geodetski upravi Republike Slovenije je v svojih evidencah na podlagi gozdnogospodarskih načrtov aktualizirala podatke o dejanski rabi nepremičnine (gozdnih zemljišč), kar lahko privede do spremembe katastrskega dohodka nepremičnine. Za preverbo tega razloga lahko vsak lastnik gozdnega zemljišča pri geodetski upravi sam preveri stanje dejanske rabe njegove nepremičnine;
  • morebitne sistemske težave v postopku izračuna katastrskega dohodka za gozdna zemljišča, kar pristojne institucije (Finančna uprava Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije) že preverjajo.

Pozivajo, da s plačilom počakate

»Pričakujemo, da bo v primeru napake pri izračunu, Finančna uprava Republike Slovenije odpravila napako po uradni dolžnosti. Zato pozivamo člane, da s plačilom obveznosti še počakajo, o ugotovitvah in odločitvah uradnih organov pa vas bomo sproti obveščali,« so zapisali na spletni strani zbornice.

Opozorili so tudi na odmerno stopnjo pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Katastrski dohodek se je v obdobju 2017 – 2020 zaradi sprememb zakona zvišal, pri čemer je odmerna stopnja ostala nespremenjena. Lastnikom gozdnih zemljišč se je obveznost iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest bistveno povišala.

»Zavedamo se, da so sredstva potrebna za vzdrževanje gozdnih cest, kljub temu pa dvomimo v ustreznost rešitve, da večinsko povečanje zneskov za vzdrževanje gozdnih cest nosijo lastniki gozdov. Predlagamo spremembo sistema pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki bo ob vzdržnem financiranju gozdnih prometnic predstavljal manjšo finančno obremenitev za lastnike gozdov,« so sklenili.

Vprašanja, povezana z visokimi zneski pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, smo naslovili na Finančno upravo Republike Slovenije. Na odgovor še čakamo.

Starejše novice