Foto: Bobo
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pet, 6.5.2022 20:00
Kakšen je bil letošnji april?

Aprilska povprečna temperatura zraka je bila na ravni celotne Slovenije nekoliko pod povprečjem dolgoletnega obdobja, pravijo vremenoslovci Agencije za okolje. 

Padavin je bilo nadpovprečno, prav tako je bila nadpovprečna tudi osončenost. Obstajale pa so razlike med regijami.  

Letošnji april podpovprečno topel

Odklon temperature zraka od povprečja je znašal –0,4 stopinje Celzija. To uvršča april 2022 približno na sredino porazdelitve od leta 1961. 

V tem obdobju je bilo okrog 26 aprilov hladnejših in 35 toplejših od letošnjega.

Najhladnejša sta bila aprila 1980 in 1973 z odklonom –2,7 stopinje Celzija. Najtoplejši je bil april 2018, z odklonom 4,3 stopinj Celzija. 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje

Količina padavin nad povprečjem 

April je bil na ravni celotne države namočen nad povprečjem primerjalnega obdobja 1981–2010. S tem je prekinil vrsto podpovprečno namočenih mesecev od decembra lani. 

Na državni ravni je kazalnik višine padavin znašal okrog 118 odstotkov, kar uvršča april 2022 med približno 22 najbolj namočenih od leta 1961. 

Najbolj namočeni aprili v tem obdobju so bili leta 1972, 1970 in 1965. Najmanj je bil namočen praktično popolnoma suh april 2007. 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje

Letošnji april med desetimi najbolj osončenimi

Osončenost letošnjega aprila je bila na državni ravni nadpovprečna.

Kazalnik trajanja sončnega obsevanja glede na primerjalno obdobje 1981–2010 je znašal 119 odstotkov, kar uvršča letošnji april med deset najbolj osončenih po letu 1961. 

V tem obdobju je bil najbolj osončen april 2022. Najmanj osončena sta bila aprila 1972 in 2004. 

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje

Starejše novice