Ljubljanski gasilci so vstopili v 99. leto svojega delovanja!
Profile picture for user ljinfo Uredništvo Ljubljanainfo [email protected]
Ustvarjeno dne
Pon, 3.8.2020 10:38
Gasilci - ker praznujejo obletnico svoje ustanovitve, si zaslužijo, da jih pohvalimo! Zadnji dan julija je svoj 98. rojstni dan praznovala Gasilska brigada Ljubljana.

Na svoji spletni strani se Ljubljanska gasilska brigada zelo podrobno predstavi. Tako na primer izvemo, da je vlada določila Gasilsko brigado Ljubljana za izvajanje:

- naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi,

- naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob nesrečah na tekočih ter stoječih vodah, ki so javno dobro s katerim upravlja država,

- druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena, na območju za katerega je GBL ustanovljena in na širšem območju, kadar je poklicana na intervencijo.

»Delo v poklicni gasilski enoti težko primerjamo z drugimi zaposlitvami. Pri delu se uporablja draga zaščitna in reševalna oprema, vendar je to služba, ki je ne glede na to zelo in predvsem odvisna od ljudi. Poklicni gasilci svoje delo opravljajo v posebnih pogojih, težkih razmerah in izpostavljeni nevarnostim (strokovne analize dokazujejo, da mora gasilec v svojem poklicu obvladovati nekaj 100 različnih področij in le-te opravljati v človeku najtežjih trenutkih). Zato so za gasilsko službo značilne nekatere posebnosti in zahteve, ki so za uspešno izvajanje te dejavnosti nujne, to so:

– skupinski duh,

– disciplina,

– hitro reagiranje in odziv ob nesrečah,

– raznovrstna (tehnična) znanja,

– stalno usposabljanje in urjenje.

Zato ni nenavadno, da so bile natančna organizacijska struktura in izdelan sistem določanja in opravljanja nalog v poklicnem gasilstvu povsem običajni že dosti prej kot v industriji in poslovnem svetu. Vsakodnevna določitev posadk intervencijskih vozil hkrati pomeni, da ima vsak posameznik točno določeno nalogo. Tako enota na intervenciji deluje skladno, brez nepotrebnega podvajanja aktivnosti.«

Članov prostovoljskih gasilskih društev je okoli 123.000, od tega je aktivnih gasilcev okoli 60.000 (vseh članov prostovoljnega gasilstva 133.000). Poklicnih gasilcev je okoli 860.

Gasilsko službo danes sestavlja 128 gasilcev, razporejenih v štiri enakovredne izmene – čete. Izmeno tvorijo vodja, njegov namestnik, dve vodji oddelkov in 28 gasilcev. Vsi posamezniki s svojimi različnimi tehničnimi znanji tvorijo celoto. Delo v izmenah poteka v delovnem ciklusu 12 ur (služba) – 24 ur (prosto) – 12 ur (služba) – 48 ur (prosto). Taktične enote v eni izmeni gasilske službe so skupina, oddelek (3 v izmeni) in vod. Posadka osnovnega gasilskega vozila sestavlja en oddelek, skupino pa predstavljajo posadke drugih vozil, kot so gasilska avtocisterna, avtomobilska lestev, tehnično vozilo, itd.

Oddelek ali celo dva hkrati zapusti območje enote (zapusti dvorišče) po prejemu klica na pomoč, v času krajšem od ene minute, kar nas uvršča med najhitrejše enote v Sloveniji, pa tudi v Evropi. Čas obdelave klica je predvsem odvisen od vrste in razsežnosti dogodka in s tem povezanih informacij, ki jih potrebujemo za nadaljnje delo.

Na slovenskem ozemlju so bili gasilci prvič dokumentirano organizirani že v času vladavine Rimljanov. Prvi požarni red je dobila Ljubljana leta 1676.

Sedanja lokacija edine gasilske postaje Gasilske brigade Ljubljana je na Vojkovi ulici 19 za Bežigradom. Postaja se nahaja v neposredni bližini mestnega središča in ima zagotovljen ugoden izvoz na ljubljansko severno obvoznico ter po njej dostop do bolj oddaljenih območij ter pomembnejših cestnih povezav. Večji del mestne občine in samo mesto je s te lokacije dosegljiv v času, krajšem od desetih minut.

V prostovoljnih društvih se vzgaja tudi mladino. Od 7 do 11 let so pionirji, od 11 do 16 let so mladinci in od 16 do 18 let so pripravniki. Po novem zakonu o gasilstvu lahko z dopolnjenim 16. letom starosti mladinci opravijo osnovni tečaj in tako postanejo gasilski pripravniki. Pripravniki lahko tudi sodelujejo v intervencijah, ampak le v spremstvu mentorja, ki mu ga določi njegova gasilska enota. Veterani so člani, ki jih štejejo več kot 55 let (ženske) oz. 63 let (moški), ki ne opravljajo več operativnega dela, temveč izvajajo le še naloge na organitzacijskem, preventivnem in vzgojnem področju.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice