Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Tor, 18.5.2021 15:45
Kolikšna je razširjenost drog pri nas, razkrivajo tudi odpadne vode. Mednarodna raziskava je pokazala, da je največja poraba kokaina, ekstazija in metamfetamina v Ljubljani, amfetamina pa v Velenju.

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je v sodelovanju z mrežo Score objavil izsledke mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih drog za leto 2020. V raziskavo je bila četrtič vključena tudi Slovenija. Pri nas raziskavo koordinira Institut Jožef Stefan, kjer so pripravili rezultate.

V raziskavi je sodelovalo 99 mest iz 27 držav, v Sloveniji pa je bilo vključenih šest mest. Odpadne vode so analizirali na šestih območjih, in sicer na območju Ljubljane, Maribora, Kopra, Novega mesta, Velenja in na območju Domžale - Kamnik.

Odpadna voda – zapis vsega, kar zaužijemo 

Epidemiologija odpadnih vod je pristop, s katerim na osnovi analize odpadnih voda ocenijo uporabo prepovedanih drog v populaciji. Preko tega pristopa lahko pridobijo tudi informacije o zdravju in prehranjevalnih navadah ljudi ter preverjajo izpostavljenost populacije nevarnim snovem.

V zadnjem obdobju se je pristop izkazal za koristnega tudi pri spremljanje pandemije koronavirusa.

V okviru mednarodne raziskave preverjajo prisotnost štirih stimulativnih drog: kokaina, ekstazija, amfetamina in metamfetamina. Dodatno pa se določa tudi prisotnost THC

Največ uživalcev kokaina, ekstazija in metamfetamina je v prestolnici

V Sloveniji po rabi prepovedanih drog vodi Ljubljana, kjer so zabeležili najvišje masne obremenitve benzoilekgonina, ki je biomarker kokaina, MDMA-ja, ki je biomarker ekstazija, in metamfetamina.

Po rabi amfetamina prednjači Velenje. 

Med preučevanimi drogami sta najbolj razširjena kokain in THC. Ta pričakovano prednjači po številu odmerkov.

V letu 2020 nižja uporaba drog

V primerjavi z evropskimi in svetovnimi prestolnicami se slovenska mesta po vsebnosti benzoilekgonina uvrščajo v zgornjo polovico razpona vseh sodelujočih mest, glede na preostale biomarkerje pa v spodnjo polovico. 

Izjemi sta amfetamin v Velenju in ekstazi v Ljubljani, ki sta v zgornji polovici razpona, navajajo na Institutu Jožef Stefan. V Ljubljani so sicer zaznali nižjo uporabo prepovedanih drog v primerjavi z letom 2019. 

Povečana uporaba THC-ja v Mariboru

Tretje leto so v raziskavo vključene tudi Domžale s Kamnikom in Maribor.

V štajerski prestolnici so lani zabeležili nižjo uporabo prepovedanih stimulativnih drog v primerjavi z letom 2019 in nekoliko povečano uporabo THC.  

V triletnem obdobju meritev so opazili najvišje vrednosti ostankov kokaina, amfetamina in MDMA v letu 2019, na osnovi zgolj treh zaporednih letnih meritev pa trenda uporabe drog še ne morejo napovedati.

Nižjo uporabo kokaina in amfetamina, primerljivo uporabo MDMA ter povečano uporabo metamfetamina in THC so lani zaznali na območju Domžale-Kamnik. V triletnem opazovanem obdobju opazimo trend upadanja uporabe amfetamina in naraščanje uporabe THC.

V Kopru in Novem Mestu uporaba drog upadla

Koper, Novo mesto in Velenje so v raziskavi lani sodelovali šele drugič. V Kopru je uporaba vseh prepovedanih drog na letni ravni upadla, izjema je metamfetamin. Nižjo uporano stimulativnih drog so zaznali v Novem mestu. 

Za napoved časovnih trendov uporabe prepovedanih drog je po priporočilih potrebno vsaj pet zaporednih letnih meritev. Ljubljana je v raziskavo vključena že četrto leto, Maribor in Domžale - Kamnik tretje, preostala tri slovenska mesta pa so v raziskavi v letu 2020 sodelovala šele drugič. 

Starejše novice