Profile picture for user Rebeka Sivka R. S.
Ustvarjeno dne
Sre, 4.8.2021 16:15
Študijsko leto 2021/2022 bi po mnenju mnogih moralo potekati izključno v prostorih fakultet, zdravje posameznikov pa bi zagotavljali s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT.

Novo študijsko leto se približuje, s tem pa tudi vprašanja o načinu izvedbe dela na fakultetah. Mnogi pozivajo pristojne organe, da se študij nadaljuje v prostorih fakultet. 

Mariborski rektor Zdravko Kačič, ljubljanski rektor Igor Papič, rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar, rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič, predsednik Študentske organizacije Slovenije Andrej Pirjevec, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj in podpredsednik Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije Bojan Ravnikar pozivajo pristojne organe, da se prihodnje šolsko leto študij nadaljuje v živo.

Podpisniki poziva želijo ohranjati kakovost izvajanja študijskega procesa in omogočiti njegovo izvajanje v prostorih fakultet.

Prioriteta letošnjega leta je skrb za zdravje zaposlenih in študentov v vseh visokošolskih inštitucijah. Kljub dejstvu, da se študijsko leto 2020/21 še ni izteklo, na univerzah že načrtujejo aktivnosti za nemoten pričetek študijskega leta 2021/22. 

Pri tem je ključna komunikacija s pristojnim ministrstvom, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Vlado Republike Slovenije, ki z odloki določa možnosti za izvedbo pedagoškega procesa, menijo.

Podpisniki poziva poudarjajo, da mora biti način izvajanja študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022 drugačen kot je bil v preteklem letu in pol, saj imajo tokrat, za razliko od prejšnjih študijskih let, ki jih je zaznamovalo zaprtje visokošolskih zavodov zaradi razglašene epidemije, rešitev, ki je do sedaj ni bilo.

To je ustrezna precepljenost, s katero lahko zagotovijo nemoten potek pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov, za posamezne skupine pa še vedno obstaja možnost testiranja.

Pogoj PCT je neizogiben 

Podpisniki javnega poziva si bodo prizadevali, da se tako kot v ostalem javnem življenju tudi na univerzah upošteva pravilo PCT, s čimer se ukrepi za varovanje zdravja omilijo, za samo izvedbo pedagoškega procesa pa to pomeni lažje načrtovanje ter izvedbo, ki bi lahko skozi celotno študijsko leto 2021/22 potekala kontinuirano v prostorih fakultet. 

S tem javnim pozivom pozivajo vse pristojne, da takoj odločijo, da ostanejo visokošolski zavodi odprti za vse tiste, ki ustrezajo kategorijam PCT, in se jim zagotovi nemoten dostop do prostorov fakultet za izvedbo pedagoškega, raziskovalnega in delovnega procesa, hkrati pa se omogoči tudi brezplačno testiranje zaposlenih in študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev PCT. 

Pričakujejo tudi, da bomo univerze obravnavane kot prioriteta za izvedbo investicij, in sicer tako v nove stavbe kot v tem trenutku za ureditev ustreznega prezračevanja, ki pomeni dolgotrajno pozitivno rešitev tudi za širjenje drugih obolenj. 

Na univerzah zagotavljajo, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bi se lahko študijsko leto 2021/2022 izvajalo v predavalnicah, zato ponovno pozivajo zaposlene in študente k cepljenju, četudi se zavedajo, da je to v Sloveniji prostovoljno.

Starejše novice