Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pon, 15.3.2021 11:34
Postati raziskovalna univerza je eden izmed prioritetnih ciljev Univerze v Mariboru - z ustvarjanjem delovnega okolja, ki spodbuja akademsko svobodo s ciljem doseganja vrhunskih znanstvenih in umetniških dosežkov.

Univerza v Mariboru je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji. V njenem sklopu deluje sedemnajst fakultet, ima bogato založeno Univerzitetno knjižnico in razvejano mrežo Študentskih domov.

Skozi svoja leta delovanja se je razvila v uspešno znanstveno ustanovo, katere primarna naloga je širjenje in plemenitenje znanja. Hitro razvija nova področja delovanja, preizkuša nove metode študija in išče nove načine povezovanja s svojim okoljem.

Postati raziskovalna univerza je eden izmed prioritetnih ciljev, z ustvarjanjem delovnega okolja, ki vzpodbuja akademsko svobodo s ciljem doseganja vrhunskih znanstvenih in umetniških dosežkov.

Zavedanje, da so univerza ljudje, je prisotno na vseh ravneh izobraževanja in raziskovanja. Posebno pozornost posvečajo tudi vključevanju študentov v raziskovalno delo in v organe odločevanja ter povezovanju z gospodarstvom tako na področju prenosa znanja in tehnologije v prakso kot na področju povezovanja in mreženja študentov ter diplomantov z delodajalci v smislu prehoda na trg dela.

Za prihodnje študijsko leto razpisuje Univerza v Mariboru skupno 4488 vpisnih mest za 81 študijskih programov. Prvi prijavni rok na študijske programe fakultet Univerze v Mariboru poteka do 19. marca 2021 v skladu z objavljenim Razpisom za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022.

Za več informacij obiščite spletno stran Univerze v Mariboru.

Univerza v Mariboru je institucija, ki ponuja vrsto priložnosti za karierni razvoj 

Zavedanje, da za načrtovanje kariere nikoli ni prezgodaj, je tako dijakom omogočeno, da aktivnosti kariernega razvoja razvijajo že v času srednješolskega izobraževanja s pomočjo Kariernega centra Univerze v Mariboru.

Ta podpora se nadaljuje, tudi ko študent prestopi prag fakultete, saj so mu ponujene neštete možnosti, da s pomočjo kariernega svetovanja stopi v stik s potencialnih delovnim okoljem in se predstavi bodočim delodajalcem.

Prizadevajo si, da bi si mladi z njihovo pomočjo ustvarili prihodnost, ki si jo želijo. Pri tem je pomembno, da posameznik spoznava, raziskuje in pozna svoje želje, cilje in interese, saj s tem lažje razvija kariero na področju, ki mu je dejansko blizu in predstavlja aktivno povezavo z njegovimi interesi. 

Veliki premiki na raziskovalnem področju

V minulih letih so bili na Univerzi v Mariboru na raziskovalnem področju storjeni veliki premiki. Visoko zastavljeni cilji, ko niti vesolje ni nedosegljivo, so se uresničili, ko je nedavno nazaj Univerzi v Mariboru uspelo razviti in izstreliti v vesolje prvi slovenski nanosatelit, ki na zemljo že pošilja prve ugotovitve. Iskanje rešitev za lepšo prihodnost bodočih generacij je cilj mnogih raziskovalnih projektov.

Tako se lahko Univerza v Mariboru pohvali s pomembnim prispevkom svojih fakultet pri razvoju letalskega prometa na električni pogon in nedavnim prvim poskusnim poletom vodikovega letala.

Uspešno pridobljeno sofinanciranje visoko zmogljive računalniške infrastrukture projekta Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur - HPC RIVR, katerega rezultat bo najzmogljivejši javni superračunalnik v Republiki Sloveniji in ki bo po načelu odprtega dostopa na razpolago vsem javnim raziskovalnim institucijam v državi, kar bo pomenil velik doprinos družbi.

Prototip superračunalnika tako že sedaj omogoča pomembno tehnološko podporo raziskavam na različnih področjih.

Učinkovitost prepoznavanja potreb okolja je Univerza v Mariboru dokazala z vključenostjo v prenekatere raziskave iskanja zdravila v boju proti covid-19 ter v nudenju pomoči na več ravneh, tako na področju zagotavljanja medicinske opreme, kadra kot tudi pomoči v obliki znanja.

Izrednega pomena za nadaljnji razvoj Univerze v Mariboru je tudi projekt nadgradnje raziskovalne opreme RIUM za nabavo nove vrhunske znanstvenoraziskovalne opreme. Ta prispeva k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov ter bo bistveno pripomogla k širšemu razvoju specifičnih kadrov, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja.

S prepoznavnimi uspehi na znanstvenoraziskovalnem področju, doseženimi z lastnim znanjem in tehnologijo, se Univerza v Mariboru tako postavlja ob bok konkurenčnim izobraževalnim in raziskovalnim institucijam v evropskem ter globalnem prostoru. 

Starejše novice