Slika je simbolična.
Profile picture for user Ljubljanainfo Ljubljanainfo
Ustvarjeno dne
Pon, 10.1.2022 16:51
Vlada je odločila, da bodo prilagodili ocenjevanje v osnovnih šolah.

Zaradi otežene epidemiološke situacije so na ministrstvu za šolstvo z zavodom za šolstvo in v dogovoru z ravnatelji razpravljali o prilagoditvi ocenjevanja v šolah. 

Odločili so se izdati sklep, ki določa nova pravila ocenjevanja znanja do konca šolskega leta 2021/2022. 

Zmanjša se število ocen

Učenci bodo tako pridobili manj ocen pri posameznih predmetih, in sicer pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri čemer obe oceni oziroma večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 

Če se ta predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku, se znanje učenca oceni najmanj enkrat

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih izdelkov. 

Starejše novice