Profile picture for user zalastritof Z. Š.
Ustvarjeno dne
Sre, 8.9.2021 14:28
Kaj je pokazala raziskava o odzivih mladih na epidemijo, ukrepe in cepljenje?

V okviru raziskave Centra za socialno psihologijo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani so preučevali, kakšni so odzivi mladih na epidemijo, ukrepe, povezane z njo, in njihov odnos do cepljenja. 

Ugotovili so, da mladi glede virov informiranja najbolj zaupajo strokovnim in znanstvenim virom, precejšnjo mero nezaupanja pa izražajo glede političnih odločevalcev, družbenih omrežij, spletnih klepetalnic in forumov.

Delež cepljenih mladih podoben kot v splošni populaciji

Rezultati prve raziskave mladih v starostni skupini od 15 do 30 let so pokazali, da je delež cepljenih zelo blizu deležu cepljenja v splošni populaciji, po primerjavi s podatki Covid-19 Sledilnika, iz katerih je razvidno, da je bilo na zadnji dan avgusta letos polno cepljenjih 42,8 odstotka prebivalcev.

Skupni delež cepljenih mladih (z enim ali dvema odmerkoma) in tistih, ki se še nameravajo cepiti, znaša 57,5 odstotka, še nadaljnjih 12,3 odstotka mladih pa je glede cepljenja neodločenih.

Delež mladih, ki se v naslednjih šestih mesecih ne nameravajo cepiti, je 30,2 odstotka.

Izrazito negativna stališča mladih, ki se ne nameravajo cepiti

Med mladimi, ki se ne nameravajo cepiti, se jih več kot 80 odstotkov ne strinja s tem, da bo njihovo cepljenje pozitivno vplivalo na zdravje drugih v skupnosti, več kot 60 odstotkov jih ne verjame, da s cepljenjem zmanjšajo možnost okužbe s korona virusom.

Več kot 80 odstotkov se jih ne strinja s tem, da jih cepljenje varuje pred tem, da bi zboleli za COVID-19. 

Nekatere med mladimi skrbi neplodnost

Kar 24,5 odstotka mladih se strinja s trditvijo, da cepivo proti koronavirusu povzroči neplodnost. Skupina mladih, ki se ne namerava cepiti, se najbolj strinja s trditvami o tem, da je koronavirus izmišljotina ali sredstvo za nadzorovanje populacije, so še sporočili s Fakultete za družbene vede.

Starejše novice