Foto: Bobo
Ljubljanainfo
Tor, 16.1.2024 20:00
Pritožujejo se predvsem tisti, ki živijo v centru mesta.

Ljubljana ima kot prestolnica, največje in, kot pravi župan, najlepše mesto v državi in na svetu, poseben položaj na področju turizma v Sloveniji. 

Raziskava, ki so jo leta 2022 med Ljubljančani opravili pri Turizmu Ljubljana, razkriva mnenja Ljubljančanov o turistični branži v mestu.

Raziskava je zajela 1000 prebivalcev Ljubljane, pri čemer jih 40 odstotkov prebiva v centru mesta in 60 odstotkov v drugih četrtnih skupnostih, vključno z največjima dvema - to sta Četrtna skupnost Šiška 8,4 odstotka in Četrtna skupnost Bežigrad (8,1 odstotka).

Življenje v Ljubljani

Vsak dan mestno jedro obišče 17,3 odstotka anketirancev, ki tu ne živijo, medtem ko 24,3 odstotka vprašanih to počne večkrat tedensko. 

Pri anketiranih prebivalcih Četrtne skupnosti Center je v povprečju pogostost obiska mestnega središča precej višja kot pri prebivalcih drugih četrtnih skupnosti. 

Delež tistih, ki mestno jedro obiščejo vsak dan, dosega slabo polovico 47,0 odstotkov, slaba četrtina pa mestno jedro obišče večkrat tedensko.

Percepcija turizma v Ljubljani

Velika večina anketiranih - 66,3 odstotka v Četrtni skupnosti Center, 80,2 odstotka drugje - ima pozitivno mnenje o turizmu v Ljubljani.

Najbolj pogoste besede s pozitivno konotacijo v povezavi s turizmom v Ljubljani so »množično«, »čudovito«, »lepo«, »živahno«; najbolj pogoste negativne pa prav tako »množično« in »preveč turistov«.

Večina vprašanih se strinja, da turizem prispeva k razvoju Ljubljane in lokalnega gospodarstva. Glede na potrebo po omejitvi števila turistov se mnenja delijo (47,5 odstotka proti, 16,5 odstotka neodločenih). 

Ljubljana v primerjavi z drugimi destinacijami

Anketiranci izpostavljajo majhnost mesta in hkrati bogato ponudbo ter prisotnost narave v mestu kot ključne značilnosti, ki Ljubljano razlikujejo od drugih destinacij.

Večina anketirancev je izrazila željo po boljši obveščenosti o turistični politiki in novostih v Ljubljani. 

Prednost pri pridobivanju informacij dajejo glasilu Ljubljana, internetu, družbenim omrežjem in medijem. Polovica prebivalcev Četrtne skupnosti Center želi tudi aktivno sodelovati v turističnih odločitvah.

Starejše novice