Foto: spletna stran Mestne občine Ljubljana
manjaarnsek
Čet, 11.3.2021 06:53
V okolici Vrtca Ciciban (enota Ajda) so začeli z odstranjevanjem nekaterih dreves, zaradi dotrajanosti objekta, v katerem deluje enota, pa so izvedli celovito statično in energetsko rekonstrukcijo objekta.

Mestna občina Ljubljana je začela z odstranjevanjem nekaterih dreves ob Vrtcu Ciciban (enota Ajda), s čimer želijo zagotoviti večjo varnost otrok in ostalih uporabnikov vrtca. Odstranjena drevesa bodo nadomestili z novimi.

Veliko dreves bilo poškodovanih oziroma odmrlih

Arboristični pregled dreves, ki so ga izvedli v času prenove vrtca, je pokazal, da je veliko dreves poškodovanih oziroma da počasi odmirajo in so zato lahko nevarna za uporabnike vrtca oziroma igrišča.

Zaradi poškodb na deblih in v krošnjah dreves, ki se jih tudi ob povečani negi ne da več sanirati, obstaja velika nevarnost stalnih odlomov in padcev vej, kar se ne da preprečiti niti s pogostim obrezovanjem. Pri drevesih, predvidenih za posek, gre za tujerodno vrsto ameriških javorjev, ki niso primerni za naše okolje in jih je treba zamenjati z drugimi, bolj primernimi drevesi, kot so ozkokrošnjati gabri, naravno razrasli gabri, lipe in parocije. Za posek in nadomestno zasaditev je predvidenih 22 dreves.

Obnova enote Ajda

Zaradi dotrajanosti objekta, v katerem deluje enota Ajda, so izvedli celovito statično in energetsko rekonstrukcijo objekta, s čimer so zagotovili varne in kakovostne delovne pogoje za otroke in zaposlene v vrtcu ter izboljšali funkcionalnost objekta. Otroci so se v prenovljene prostore vrtca vrnili 9. februarja 2021.

Energetsko obnovo vrtca so izvedli v okviru javno-zasebnega partnerstva Energetska obnova Ljubljane (EOL-3) s konzorcijem Petrol d.d. in Resalta d.o.o.. To je že tretja faza projekta energetske prenove objektov v Mestni občini Ljubljana, v kateri bodo v letošnjem letu končali s celovito energetsko obnovo 17 objektov in delno prenovo 10 objektov, večinoma osnovnih šol in vrtcev.

Starejše novice