Foto: Reddit
Ljubljanainfo
Pon, 25.9.2023 20:00
Kdorkoli je na delu, je papir celo plastificiral.

Marsikatero vozilo je te dni v Ljubljani dobilo »obvestilo policije«. Začetni občutek groze pa se prelevi v nekaj drugega, ko se »prikaže« hrbtna stran plastificiranega kosa papirja, na katerem piše:

»Jezus je bog!!! Pekel je resničen / Jezus je umrl za naše grehe.«

305. člen kazenskega zakonika pravi:

»(1) Kdor se, zato da bi sebi ali drugemu pridobil kakšno korist ali da bi komu prizadejal škodo, lažno izdaja za uradno ali vojaško osebo ali neupravičeno nosi oznake uradne ali vojaške osebe, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Enako se kaznuje, kdor opravi kakšno dejanje, ki ga je upravičena opraviti samo uradna ali vojaška oseba.«

Podobna sporočila je sicer mogoče opaziti tudi drugod po Ljubljani.

Nesrečna kampanja

Nečesa podobnega se je leta 2017 poslužila Lesnina, ki je vabila na odprtje prenovljenega centra na Brdu, le da so takrat njihova vabila spominjala na obvestila ljubljanskih redarjev.

Takrat je »zasijal« občinski odlok o oglaševanju, ki prepoveduje zatikati ali lepiti reklamni material na avtomobile, ki pa ne velja na zasebnih površinah oziroma površinah, ki niso javni kraji v občinski lasti, kot je BTC.

Starejše novice