Profile picture for user oglasniprispevek Oglasni prispevek
Ustvarjeno dne
Tor, 22.2.2022 14:29
Klinika Medicofit postavlja pacienta na prvo mesto.

Ali ste se že kdaj soočili z bolečinami v vratu ali hrbtu, zvinom gležnja, natrgano mišico ali poškodbo kolena? Zelo verjetno je, da ste pomoč iskali preko napotnice osebnega zdravnika in pridobili delovni nalog za fizioterapijo. 

V kliniki Medicofit pogosto obravnavajo paciente, ki so predhodno že zdravili svoje mišično-sklepne poškodbe, vendar neuspešno. Pravzaprav je dve tretjini vseh pacientov klinike Medicofit pred obiskom klinike izvajalo fizioterapijo ali drugo obliko zdravljenja poškodb gibal.

Ekipa klinike Medicofit je razvila sodoben koncept fizioterapije, ki ima visoko uspešnost zdravljenja tudi najtežjih poškodb in kroničnih bolečin.

»Temelj kakovosti našega dela je, da se vsakemu pacientu zares posvetimo, protokole zdravljenja pa popolnoma individualiziramo za vsakega pacienta, morda je to glavni razlog, da smo že v 1. letu dosegli status najbolj strokovne fizioterapije v Sloveniji,«  povesta ustanovitelja klinike Medicofit Nejc Šimenko in Jaka Plantan.

Klinika Medicofit predstavlja nov, sodoben koncept

»Z zdravljenjem je potrebno pričeti nemudoma po poškodbi ali operaciji, vaje morajo biti specifično prilagojene pacientu, celotna rehabilitacija pa mora biti usmerjena močno aktivno že od zgodnje faze. Tudi uporabljena tehnologija mora biti sodobna,« pravi Nejc Šimenko.

V kliniki Medicofit paciente vodijo od poškodbe do odlične telesne pripravljenosti.

Povezan koncept kineziologije in fizioterapije jim omogoča, da pacienta sprejmejo že dva dni po ortopedski operaciji ali nemudoma ob pojavu hujših bolečin ter vodijo zdravljenje do prehoda v kondicijsko pripravo, kjer dosežejo tudi najbolj fizično zahtevne cilje pacientov.
 

V Kliniki Medicofit deluje strastna ekipa strokovnjakov fizioterapije in kineziologije, ki si deli skupno vizijo voditi poškodovane posameznike od poškodbe do odlične telesne pripravljenosti.

Fizioterapevti in kineziologi klinike Medicofit so strokovnjaki za individualni pristop do vsakega pacienta in za izvajanje aktivne rehabilitacije poškodb, ki ni usmerjena zgolj v odpravljanje simptomov temveč v povrnitev polne funkcije telesa, dosegenje drznih športnih ciljev in vrhunske fizične forme. 

V središče postavljajo cilje pacienta

Inovativen sistem za rehabilitacijo poškodb, ki temelji na vstopnem diagnostičnem pregledu in v središče postavlja cilje pacienta je mnogo bolj učinkovit od konzervativne fizioterapija, ki jo pozna večina.

»Večina ljudi si zdravljenje poškodb in bolečin še vedno predstavlja kot sliko iz koncesijske fizioterapije, kjer so bili postavljeni v čakalno vrsto, mehanično priklopljeni na tehnološko zastarele aparature in primorani izvajati generične vaje. V resnici je za uspešno zdravljenje potrebno veliko več, slika sodobne fizioterapije pa je diametralno druga,« pove Nejc Šimenko.

Več o kliniki Medicofit si lahko preberete na njihovi spletni strani, kjer najdete tudi kontaktni obrazec za naročilo na diagnostični pregled, ki je vstopna točka zdravljenja poškodbe v kliniki.

Obisk klinike vam v primeru kakršnih koli mišično-sklepnih težav močno priporočamo, nivo strokovnosti in kvaliteta obravnave pacientov močno presegata raven, ki je sicer standard v Sloveniji.
 

Zakaj je zdravljenje poškodb in bolečin sklepov, mišic ter vezi pogosto ne učinkovito, kaj je glavni razlog, da se bolečine ponavljajo? 

Z odgovorom na zgornje vprašanje moramo pričeti pri razlagi uporabe generičnih protokolov zdravljenja in kaj pravzaprav so. Generični protokoli zdravljenja so splošne smernice pri obravnavanju določenega tipa poškodb, ki jih uporablja večina sistemov fizioterapij, predvsem fizioterapija na delovni nalog. 

Zakaj protokoli zdravljenja niso prilagojeni pacientu?

Velik obseg ortopedskih poškodb s katerimi se sooča sistemska fizioterapija v okviru javnega zdravstva je mogoče obravnavati le kategorično, saj pomanjkanje poglobljenega znanja in prevelik pritisk čakalnih vrst onemogočata individualni pristop k pacientu. 

Kako generični protokoli izgledajo?

Na primer, poškodbe sprednje križne vezi so svoja kategorija kot so poškodbe vezi gležnja ločena kategorija in poškodbe rame druga kategorija. Določena kategorija pacientov v praksi izvaja enak režim vaj in terapij.

Smernice terapevtom dajejo jasna navodila za obravnavo poškodb določene kategorije in hitre, površinske rešitve za poškodbe, ki imajo v resnici širši funkcionalni problem in pridružene patologije.
 

Zdravljenje je prilagojeno poškodbi pacienta

Sodobna fizioterapija v klinki Medicofit izvaja individualno zdravljenja poškodb, ki je prilagojeno poškodbi pacienta, njegovi splošni fizični pripravljenost, preteklim patologijam, predhodnemu zdravljenju in vzrokom za nastanek poškodbe.

Generični protokoli so torej vnaprej postavljene vaje z določeno progresijo, ponovitvami in serijami, ki jih terapevti uporabljajo enako pri vseh pacientih v določeni kategoriji poškodb.

V kliniki Medicofit pa najprej izvedejo diagnostični pregled, kjer natančno testirajo tip poškodbe, pridružene funkcionalne posledice in vzroke nastanka poškodbe, kar jim omogoča podlago za popolno individualno oblikovanje zdravljenja za vsakega pacienta.

Generični protokoli fizioterapije v resnici delujejo le za paciente, ki imajo prisotne čiste šolske primere poškodb, ki so v resnici v manjšini. 

Na žalost je v Sloveniji še vedno prisotno splošno ne razumevanje razlik med zasebno fizioterapijo in tisto v okviru koncesije. Številni ljudje več let živijo v bolečinah, podležejo ponovljivosti enake poškodbe ali pa se sprijaznijo s trajno gibalno omejitvijo. 

Fizioterapevti in kineziologi se posvetijo pacientu

Klinika Medicofit uporablja sodobno tehnologijo pri izvajanju terapij in v sistemu vodenja zdravstvenih kartotek za beleženje in analizo podatkov o vajah in terapijah uporabljajo shrambo podatkov v oblaku, kar vsem članom strokovne ekipe omogoča dobro poznavanje primera in natančno planiranje terapij, ko pacienta prevzamejo v drugih fazah zdravljenja.

Na prvem mestu je dobro poznavanje pacienta in njegove poškodbe. Za ekipo klinike Medicofit je pomembna tudi natančna pretočnost informacij med oddelki klinike.
 

Celovit diagnostični pregled z informativno razlago izvidov

Zelo verjetno je, da ste v preteklosti zaradi mišično-skeletnih težav že opravili pregled pri specialistu in ultrazvočno ali magnetnoresonančno diagnostiko. Zelo verjetno je tudi, da ste želeli bolj podrobno in razumljivo razlago izvidov in vaše poškodbe vendar ste bili primorani sami iskati dodatne informacije in razloge na spletu.

V kliniki Medicofit postavljajo transparentnost do pacienta na prvo mesto, saj verjamejo, da je za uspešno zdravljenje poškodbe ključno, da pacient dobro razume vzroke svoje poškodbe, gibalne omejitve in sam proces zdravljenja.

Na diagnostičnem pregledu klinično testirajo poškodovan predel, izvedejo teste mobilnosti in mišičnih simetrij, temelj pa je podrobna anamneza zdravstvenih izvidov in celovit pregled sosednjih sklepov.

Vsaka poškodba pogosto povzroči funkcionalne spremembe na sosednjih sklepih zato je potrebno na primer pri poškodbi kolena natančno pregledati tudi gleženj, kolke in hrbtenico.

Zdravljenje simptomov ne pomeni zdravljenje poškodbe. V sodobni aktivno usmerjeni rehabilitaciji poškodb odpravljanje simptomov predstavlja le prvo fazo zdravljenja, v drugi fazi zdravljenja so terapije usmerjene v nadgradnjo gibalne funkcije in doseganje ciljev pacienta.

Rehabilitacija je zaključena, ko pacient uspešno izvede ciljne motorične teste, katerih zahtevnost je odvisna od fizične pripravljenosti, ki jo po poškodbi želi doseči pacient.

Zelo verjetno je, da so se vam po zdravljenju poškodbe v preteklosti simptomi, ki ste jih odpravili vrnili nazaj. Morda ste se v preteklosti soočali z bolečinami v hrbtu ali vratni hrbtenici, ki ste jih ozdravili nato pa so se vam večkrat vrnile ali pa so prisotne v obliki kroničnih bolečin.

Pomembno  je vedeti, da je trajno uspešna rehabilitacija usmerjena v zdravljenje funkcije bolečega predela in ne zgolj v odpravljanje bolečine.

Celostno zdravljenje vključuje tudi odpravo vzrokov nastanka poškodbe. Rehabilitacija poškodb mora biti tako aktivno usmerjena in spodbujati izboljšanje mišične mase, moči in kakovosti gibalnih vzorcev že zgodaj v akutni fazi fizioterapije.
 

Celostno zdravljenje vključuje tudi odpravo vzrokov nastanka poškodbe

V kliniki Medicofit je rehabilitacija poškodbe vedno usmerjena v polno povrnitev funkcije, kar pomeni, da zdravljenje simptomatike predstavlja le prvo fazo zdravljenja, ki ji sledijo specialne vaje za nadgradnjo funkcije in kot že povedano testna baterija, s katero v kliniki uspešno zaključijo rehabilitacijo tudi vrhunski športniki.

»Uspešnost dosegamo predvsem zaradi kakovostne ekipe klinike Medicofit, ki si deli predanost sodobni stroki fizioterapije in kineziologije. Ekipo strokovnjakov klinike Medicofit združuje tudi strast do dela z ljudmi in usmerjenost v dober ''costumer care'', ki je pogosto v zdravstvenih storitvah prezrt,« pove Nejc Šimenko.

Klinika Medicofit postaja v Ljubljani znana kot zdravstvena ustanova, kjer izvajajo najbolj kakovostno fizioterapijo in kineziologijo. V kliniki Medicofit svoje poškodbe rehabilitirajo tudi mednarodni športniki iz Rusije, Poljske in Italije. 
 

Starejše novice