Profile picture for user Nika Vajnhandl Nika Vajnhandl
Ustvarjeno dne
Sob, 1.5.2021 07:57
Pandemija covida-19 je vplivala tudi na trg dela. Ob prazniku dela smo preverili, kakšna je situacija s službami v Sloveniji.

V 2020 je bilo v Sloveniji brezposelnih 12 odstotkov več ljudi, kot v letu 2019, kaže raziskava Statističnega urada Republike Slovenije.

85 odstotkov delovno aktivnih je imelo zaposlitev v rednem delovnem razmerju, približno pet odstotkov pa jih je delalo v prekarnih oblikah dela - opravljali so na primer študentsko delo, bili samozaposleni z le eno stranko, opravljali agencijsko delo.

Stopnja brezposelnih je najvišja med mladimi

Stopnja brezposelnosti se je po nekaj letih zniževanja v 2020 ponovno zvišala, bila je petodstotna. Najvišja je bila med mladimi. 

  • pet odstotkov je bilo brezposelnih, starih 15 ali več let
  • 9,7 odstotkov brezposelnih, starih med 15 in 29 let 
  • 3,7 odstotkov brezposelnih starih med 50 in 64 let.

75,6 odstotkov je bilo delovno aktivnih ljudi starih med 20 in 64 let.

Število delovno aktivnih najbolj upadlo v gostinstvu

V dejavnosti gostinstvo je bilo v januarju 2021 15 odstotkov manj delovno aktivnih kot v januarju 2020, pred nastopom zdravstvene krize - to pomeni približno 5600 delovno aktivnih manj. Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti, med katere spadajo tudi dejavnosti turističnih agencij

V nekaterih dejavnostih se je število delovno aktivnih zvišalo, med temi najbolj v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.

Od doma delalo 17 odstotkov zaposlenih

Pandemiji covida-19 smo morali prilagoditi tako zasebno življenje kot delo. Delodajalci so bili pozvani, naj odredijo delo od doma, kjer je bilo to le mogoče.

Podatki kažejo, da je v 2020 delalo od doma 17 odstotkov zaposlenih, kar je bilo nekoliko več kot v prejšnjih letih. V zadnjih desetih letih je namreč običajno ali včasih delalo od doma približno 15 odstotkov zaposlenih oseb.

4600 dnevnih delovnih migrantov iz sosednjih držav

V Sloveniji je v 2020 delalo tudi nekaj več kot 10.800 tujcev iz sosednjih držav; od tega je bilo nekaj več kot 4600 čezmejnih dnevnih delovnih migrantov.

Približno 21.000 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije pa je delo opravljalo v kateri izmed sosednjih držav Republike Slovenije, največ v Avstriji.

Obeti glede zaposlovanja

Kljub negotovim razmeram na trgu dela pa lahko na zaposlovanje v prihodnosti gledamo optimistično. 

Kazalnik pričakovanega zaposlovanja narašča in se že bliža vrednosti z začetka leta 2020. 

Na Statističnem uradu Republike Slovenije opažajo, da postopno okrevajo tudi storitvene dejavnostih, ki so bile v preteklem letu s tega vidika med najbolj prizadetimi.

Med podjetji v dejavnosti gradbeništvo je bilo v aprilu 2021 38 odstotkov takih, ki so izrazila, da v prihodnjih mesecih pričakujejo povečanje zaposlovanja, med podjetji v predelovalnih in storitvenih dejavnostih je bilo takih podjetij po 21 odstotkov, v trgovini na drobno pa 18 odstotkov.

Na drugi strani je bilo med slovenskimi potrošniki kar 73 odstotkov takih, ki so izrazili, da pričakujejo povečanje brezposelnosti.

Starejše novice