Ljubljanainfo
Pet, 29.7.2022 16:50
So tudi vas med epidemijo kaznovali zaradi nenošenja maske ali neupoštevanja ukrepov? Vsi, ki so bili na tak način oglobljeni, lahko zdaj vložijo izredno pravno sredstvo, na podlagi katerega se povrne plačan znesek.

Med epidemijo koronavirusa smo bili deležni številnih ukrepov. Med drugim so na primer uvedli policijsko uro, prepovedali so prehod med občinami, uvedli so obvezne maske tudi na prostem in v avtomobilu, prepovedali so prehranjevanje na prostem ter ukvarjanje s športnimi aktivnostmi in druženja.

Kdor ni upošteval navedenih ukrepov, pa je bil deležen visokih denarnih kazni. Na terenu so bili vseskozi prisotni inšpektorji in policisti, ki so preverjali prebivalce in morebitne kršitelje tudi kaznovali.

Pisali denarne kazni brez ustrezne pravne podlage

Zdaj pa je bilo ugotovljeno, da za tovrstne denarne kazni sploh ni bilo ustrezne pravne podlage. Vsi prebivalci, ki so bili na tak način oglobljeni, lahko tako zdaj vložijo izredno pravno sredstvo, na podlagi katerega se mora povrniti plačan znesek

Kot je sporočila Pravna mreža za varstvo demokracije, mora država na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih vsem posameznikom, ki so bili kaznovani na tak način, vrniti že plačano globo.

Zakon o nalezljivih boleznih namreč v tem primeru ne določa prekrška za kršitve, kar pomeni, da tudi izdana globa krši načelo zakonitosti, še dodajajo v pravni mreži. 

Oseba, ki so jo na primer oglobili zato, ker v avtomobilu ni nosila maske, ali pa ni upoštevala policijske ure, ali pa se je prehranjevala na prostem, je upravičena do vračila denarja

Povračilo globe se lahko uredi na podlagi pravnega sredstva, ki pa ga mora vložiti vsak posameznik

Ste bili tudi vi kaznovani zaradi neupoštevanja katerega izmed tovrstnih ukrepov? Vložite lahko pravno sredstvo in povrnjen vam bo znesek, kar pa je po mnenju Pravne mreže za varstvo demokracije nesmiselno.

»Kljub temu da so na tožilstvu in sodišču prepoznali, da je država s kaznovanjem na podlagi 39. člena ravnala narobe, mora vsak posameznik, ki je bil oškodovan, sam poskrbeti in vložiti ustrezno pravno sredstvo za povrnitev zneska,« so poudarili. 

Tovrstnih glob, ki so bile izdane na podlagi neustrezne pravne podlage, je bilo v dveh letih ogromno, številni oškodovani posamezniki pa po njihovem mnenju nimajo ustreznega pravnega znanja za povrnitev stroškov.

»Ni smiselno, da mora vsak vložiti izredno pravno sredstvo, saj nekateri za to nimajo znanja ali sredstev, hkrati pa s tem dodatno obremenjujemo sodišča,« so še dodali na pravni mreži in pozovejo k temu, da se stanje sistemsko uredi.

Starejše novice