Pia Seidl
Sob, 20.8.2022 09:07
V kmetijski pridelavi je nastala občutna škoda zaradi suše.

Z Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja so sporočili, da jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike.

Ne izpolnjujete vseh zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike?

Vsa kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetijske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 oziroma v vlogi na javni razpis, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dodatna dokazila za sušo niso potrebna, razen predpisane evidence o delovnih opravilih za ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila in ekološko kmetovanje  ter v primeru drugih nepovršinskih ukrepov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 ali Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, izvedenih na podlagi objavljenih javnih razpisov.

  • Več o navodili, kdaj in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše najdete na tej povezavi.

Starejše novice