Ljubljanainfo
Tor, 13.6.2023 13:02
Za podaljšanje bi bilo potrebno zakon novelirati z uveljavitvijo še pred 31. majem 2023.

Vlada predloga zakona o spremembi zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov ne podpira.

Skupina poslank in poslancev je v predlogu zakona, ki ga je predložila v obravnavo državnemu zboru, predlagala podaljšanje veljavnosti ukrepa nižje stopnje davka na dodano vrednost za določene energente do vključno 31. decembra 2023.

Razbremenitev potrošnikov

Namen začasnega ukrepa znižanja stopenj davka na dodano vrednost je bil dodatno prispevati k znižanju cen energentov v času ogrevalne sezone 2022/2023, torej v času, ko so se cene energentov znatno zvišale, predvsem kot posledica razmer v Ukrajini.

Vlada pojasnjuje, da je bil zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov v veljavi od 1. septembra lani do vključno 31. maja letos, torej je že prenehal veljati.

»Za njegovo podaljšanje bi bilo treba zakon novelirati z uveljavitvijo še pred 31. majem 2023. Po preteku tega datuma pa sprememba z namenom podaljšanja veljavnosti ukrepa nižje stopnje davka na dodano vrednost ni več dopustna,« je sporočila vlada in poudarila, »da je bil namen začasnega ukrepa znižanja stopenj davka na dodano vrednost dodatno prispevati k znižanju cen energentov v času ogrevalne sezone 2022/2023, torej v času, ko so se cene energentov znatno zvišale, predvsem kot posledica razmer v Ukrajini. Namen zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov je bil torej razbremeniti potrošnike visokih cen ogrevanja v času kurilne sezone«.

Ni potrebno

Ob koncu kurilne sezone se je poraba energentov, namenjenih ogrevanju, znatno zmanjšala.

In glede na trenutne drobnoprodajne cene energentov za ogrevanje na trgu vlada meni, da nižja stopnja davka na dodano vrednost na energente ni potrebna, »saj so cene energentov na trgu bistveno nižje, kot so bile v času ogrevalne sezone«.

Starejše novice