Ljubljanski policisti so minuli vikend prejeli informacijo, da naj bi v enem izmed gostinskih lokalov na območju Ljubljane nahajalo več ljudi, lokal pa da kljub prepovedi obratuje. Policisti so ob prihodu na kraj pred lokalom
opazili več oseb, ki so se nato skrile v lokalu, lastnik pa je policistom zatrjeval, da lokal ne obratuje.

Z zbiranjem obvestil in opravljeno kontrolo je bilo ugotovljeno, da se v skladiščnem prostoru lokala (2 x 2 metra) nahaja 13 oseb, ki so pred tem v lokalu pili in bili postreženi kljub prepovedi obratovanja lokala in prepovedi druženja.

Zaradi kršitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom v R Sloveniji in storitve prekrška po 10. točki 1. odstavka 54. členu Zakonu o nalezljivih boleznih bo zoper lastnika lokala podan predlog za uvedbo postopka o prekršku na Zdravstveni inšpektorat RS.

Prav tako bodo izvedeni prekrškovni postopki za vseh 13 oseb, ki so se nahajale v lokalu, pri tem pa med nedovoljenim druženjem niso uporabljali zaščitnih mask.

Gre za osebe stare od 24 do 69 let, med njimi pa je bil
tudi 17-letnik. Ena od oseb je se pri postopku nedostojno vedla do policistov, ki v tem primeru vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

Takšno ravnanje tako lastnika lokala, kot tudi vseh oseb, ki so se nahajale v lokalu je neodgovorno. Ponovno pozivamo vse, naj se ravnajo skladno z vladnimi ukrepi za zajezitev bolezni COVID-19, ter z nespametnim ravnanjem
ne ogrožajo svojega ali zdravja drugih ljudi.

Starejše novice